Statsbudsjettet 2024: NHO Reiselivs høringssvar til arbeids- og sosialkomiteen

Arbeidsmarkedstiltak, fast-track saksbehandling for opphold som faglært, og at servering av mat omfattes av unntaket for innleiereglene, er blant punktene i NHO Reiselivs høringssvar.

Vedlagte høringssvar ble sendt Stortingets arbeids- og sosialkomité 16. oktober 2023, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til forslaget til statsbudsjett 2024. 

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: