Statsbudsjettet 2024: NHO Reiselivs høringssvar til utdannings- og forskningskomiteen

Videreføring av bransjeprogrammet, prisjustering av lærlingtilskudd, dobling av nye fagskoleplasser og økning av tilskuddsordning til en mer praktisk grunnskole er blant momentene i NHO Reiselivs høringssvar.

Vedlagte høringssvar ble sendt Stortingets utdannings- og forskningskomité 12 . oktober 2023, og gjør rede for NHO Reiselivs innspill til forslaget til statsbudsjett 2024. 

Høringssvaret ble sendt digitalt og kan lastes ned i sin helhet nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: