Regjeringen kutter støtten til markedsføring av Norge

Publisert

NHO Reiseliv-direktøren er sterkt kritisk til kuttet i markedsføringsmidler.

Regjeringen foreslår å kutte støtten til markedsføring av Norge med 51,5 millioner. – Dette kuttet er det motsatte av det regjeringen signaliserte i Granavolden-plattformen, sier NHO Reiseliv-direktøren.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 bevilger regjeringen 180 millioner kroner til markedsføring av Norge. Det er en reduksjon på 51,5 millioner kroner fra 2019-budsjettet. 

– I Granavolden-plattformen signaliserte regjeringen at den ville styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål, og en samlet politikerstand var enige om å satse på flere helårsarbeidsplasser og nye destinasjoner, eller «hele Norge, hele året», som slagordet heter. Dette kuttet er det motsatte av det regjeringen har lovet. Det er enda ikke for sent å snu. Nå må vi bruke tiden på Stortinget godt, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

– Dette er et forhastet kutt basert på et faglig grunnlag som er svært tynt. Vi hadde forventet økte midler, ikke mindre, i en tid der norsk reiseliv vokser og skaper arbeidsplasser over hele landet. Reiselivet har over 175.000 ansatte – et resultat av blant annet økt profilering mot det utenlandske markedet. Det er hard konkurranse om internasjonale gjester, og dette vil svekke vår posisjon, fortsetter Krohn Devold.  

Ingen momsøkning i årets budsjett, men faren er ikke over 

Regjeringen har, i tråd med det finansminister Siv Jensen signaliserte tidligere i høst, valgt å ikke øke den lave momssatsen på 12 prosent.  

– Regjeringen er opptatt av arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet, så dette er en klok vurdering av Jensen. Mange i reiselivet puster litt roligere nå med tanke på 2020. Vi vet at bråket som reiselivet lagde da regjeringen økte momsen i 2018, ble lagt merke til, og at en momsøkning nå anses som svært politisk krevende. Det nytter å si ifra, og vi kommer til å fortsette å kjempe mot enhver ytterligere økning av overnattingsmomsen, fortsetter Krohn Devold. 

Faren for en økning er nemlig ikke over. Regjeringen omtaler mva-systemet og endringene som et regjeringsoppnevnt utvalg foreslo i en utredning i mai 2019, knyttet til én felles momssats på 23 eller 25 prosent. Denne utredningen skal nå behandles av Finansdepartementet. 

Ingen verdsettelsesrabatt 

Heller ikke i neste års statsbudsjett gir regjeringen en verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av norskeide hotell, noe som ble lovet i stortingsmeldingen om reiseliv i 2017.  I 2018 og 2019 ble saken omtalt i statsbudsjettet, og mangelen på rabatt ble forklart med at man var i dialog med ESA om lovligheten rundt verdsettelsesrabatten. I 2020-budsjettet er ikke saken nevnt.

Mer til bredbånd

Bevilgningen til bredbåndsutbygging øker med 50 millioner til 256 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Flere autoriserte turiststier 

Regjeringen vil i 2020 videreutvikle ordningen «Nasjonale turiststier», og har som mål å autorisere flere stier i løpet av året. Fra og med 2020 vil det bli gitt et årlig grunntilskudd på 300.000 kroner til stiene som er autoriserte. 

Rapporteringsplikt for Airbnb kommer 

I fjorårets budsjett ble det klart at rapporteringsplikten for formidlingsselskaper skal iverksettes 1. januar 2020. NHO Reiseliv er trygge på at Skatteetaten vil ha det nødvendige rammeverket på plass for at gjennomføringen av rapporteringsplikten vil gå som planlagt fra årsskiftet.  

– NHO Reiseliv har lenge kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres til skattemyndighetene. Vi stoler på at Skatteetaten har det nødvendige rammeverket på plass for at gjennomføringen av rapporteringsplikten vil gå som planlagt fra årsskiftet, avslutter Krohn Devold.  

NHO Reiseliv forventer at Skatteetaten bruker innrapporteringen ikke bare til ren skatteoversikt, men også for å få god oversikt over omfanget av privatutleie i et område. Dette er viktig for at lokale og regionale myndigheter kan få mer presis kunnskap om det totale omfanget av overnattinger i sitt nærmiljø

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: