– Må sterkere lut til

Publisert

#205

Illustrasjonsfoto: NHO Reiseliv.

Statsbudsjettet: Viderefører kompensasjon for reiselivet, foreslår økt moms, øker verdsettelsesrabatten og kompetansemidler.

Regjeringen foreslår 680 millioner kroner til en videreført kompensasjonsordning for reiselivet (Prop. 1 S Nærings- og fiskeridepartementet, s. 192), som er langt lavere enn de 1,5 milliardene som er satt av til reiselivet de siste fire måneder i år. Ifølge regjeringen jobbes det nå med innretning og konkretisering av tiltakene. Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold er overrasket over at kompensasjonsnivået er så lavt:

Relevante punkter for reiselivet

  • Videreføring av kompensasjon, men på et lavere nivå

  • Forslag om økt momssats til 12 prosent

  • Økt verdsettelsesrabatt, lettere å dokumentere reell verdi

  • Økte midler til kompetanseheving

  • Økt beløpsgrense for skattfrie gaver

  • Liten økning i markedsføringsmidler

–  Regjeringen anslår selv at koronakrisen vil vare til over sommeren 2021. Da er det overraskende at kompensasjonsordningen ikke videreføres på tilnærmet samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Så lenge pandemien varer og smittetallet øker, vi har stengte grenser og myndighetene har pålagt bransjen restriksjoner, må reiselivet ha relevant hjelp til å overleve, sier Krohn Devold.

Bransjen venter fremdeles på ny kompensasjonsordning

Regjeringen skriver at de vil vurdere behovet for ytterligere bevilgninger og eventuelt komme tilbake til Stortinget, i tråd med signalene som er gitt i tidligere Stortingsproporsjoner. NHO Reiseliv vil følge opp Stortinget i dette spørsmålet.

– Finansministeren sier det viktigste målet er å sikre arbeidsplasser. Det klarer han ikke uten å redde reiselivsnæringen gjennom koronakrisen, og da må hardere lut til, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Krohn Devold påpeker at regjeringen enda ikke har fått på plass kompensasjonsordningen som regjeringen har lovet reiselivet frem til jul. Bransjen har ventet i to måneder på en ny ordning siden den gamle ble avsluttet 31. august.

Jobber mot momsøkning

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke den lave momssatsen på 6 prosent til 12 prosent. Dette vil gjøre det vanskelig for reiselivsbedrifter å tiltrekke seg gjester midt i koronakrisen:

Kristin Krohn Devold i møte med Ole Erik Almlid på Clarion The Hub. Både NHO og NHO Reiseliv mener at en kompensasjonsordning med rett nivå må på plass.

─ Regjeringen og FrP kom til enighet om en krisepakke for reiselivet for noen få dager siden, der de ble enige om å beholde lavmoms på 6 prosent ut året. Men, krisen i reiselivet er ikke over etter jul. Situasjonen for mange reiselivsbedrifter minner om situasjonen i april. Vi vet at lavere moms gir lavere pris for gjestene – og bedriftene trenger nå flere gjester, fortsetter Krohn Devold.

NHO Reiseliv vil jobbe tett opp mot Stortinget i tiden som kommer, for å forsøke å hindre en slik skadelig momsøkning fra nyttår.

─ Nå trenger vi at Stortinget tar fatt i de to store sakene, kompensasjonsordning og momsen, og sikrer flertall for fortsatt tilstrekkelig nødhjelp til reiselivsarbeidsplassene så lenge koronakrisen pågår, avslutter Krohn Devold.

Økt verdsettelsesrabatt

Regjeringen foreslår å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra dagens nivå på 35 prosent, til 45 prosent. Det betyr at formuesskatten beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital. NHO Reiseliv er svært positive til denne nyheten.

Regjeringen foreslår i tillegg at terskelen i sikkerhetsventilen for bruk av dokumentert omsetningsverdi for bolig- og næringseiendom fjernes. Dette innebærer at det ikke lenger kreves en differanse mellom beregnet og dokumentert verdi for at skattyter skal kunne kreve at dokumentert verdi legges til grunn ved formuesfastsettingen. Endringen vil gjøre det enklere for eiere av næringseiendom å få en reell markedsverdivurdering av sine eiendommer.

─ Endringen innebærer at for eksempel hoteller kan få dobbel rabatt sammenlignet med dagens nivå: verdsettelsesrabatten økes til 45 prosent, og i tillegg vil det bli lettere å dokumentere en lavere reell verdi av hotellet, sier Krohn Devold.

Økte midler til bransjeprogram

Regjeringen foreslår 110 millioner kroner i 2021 for å videreføre utvidingen av bransjeprogrammene i 2021. I tillegg forlenger regjeringen unntaket for å kunne ta utdanning mens man er permittert og mottar dagpenger, frem til 1. juli 2021. Reiselivsdirektøren er positiv til tiltakene:

─ Det er svært positivt at man fortsatt får støtte til å ta kurs og opplæring mens man er permittert. Dette er særlig viktig for reiselivsnæringen, sier Krohn Devold.

Dyrere gaver fra arbeidsgiver

I statsbudsjettet foreslår regjeringen at den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10 000 til 13 000 kroner. Beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver øker fra 2000 til 5000 kroner. Reiselivsdirektøren påpeker at dette ikke hjelper årets julebordsesong, men at det kan bidra positivt til neste år:

─ Årets julebordsesong ble rammet av at bedrifter som ga julebordgaver utløste skatt for de ansatte. Hevingen av denne kan stimulere til at bedrifter for eksempel kan gi både hotellovernatting og restaurantbesøk til ansatte, for å hjelpe lokalt reiseliv i året som kommer, sier Krohn Devold.

Statsminister Erna Solberg ba tidligere denne uken bedrifter holde julebord for sine ansatte.

Liten økning i markedsføringsmidler

Innovasjon Norge bevilges 185,3 millioner kroner «ordinære arbeid med å styrke markedsmulighetene for norske reiselivsaktører», en økning på kun 5 millioner kroner. NHO Reiseliv mener at det trengs en betydelig større økning av disse midlene:

─ Norske reiselivsbedrifter har jobbet knallhardt med omstilling i denne krisen for å nå nye markeder. En økning på kun fem millioner er altfor lite, fra et allerede lavt nivå, noe vi vil kommunisere til Stortinget, avslutter Krohn Devold.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: