– Stor bekymring for hvem som får regningen for turistskatt

Publisert

Hotellansatte ser på papirer.

Hotellansatte.

Regjeringen fremmer forslag om å innføre turistskatt høsten 2024. – En turistskatt lagt på hotell eller restaurant er ikke løsningen, men vi er positive til en skatt på forurensingsleddet, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige med SV om en budsjettavtale for neste år. Forslaget om turistskatt er en del av budsjettavtalen. NHO Reiseliv er sterkt kritisk til en turistskatt lagt på hotell:  

Kvinne i ytterjakke og skjerf. Foto

Foto: NHO Reiseliv

– En turistskatt lagt på hotell eller restaurant er uaktuelt, og blir dobbelt urettferdig fordi hoteller og restauranter allerede betaler for renovasjon, toaletter og parkering for gjester. I tillegg har de blant Europas høyeste momsnivå på overnatting, og Europas høyeste serveringsmoms. En turistskatt lagt på hotell blir som en ekstra overnattingsmoms. Det vil gjøre det enda dyrere å bo på hotell, som betyr færre gjester. Det vil ramme særlig distriktshotell som allerede sliter økonomisk med skyhøye strømkostnader, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

 – Skatten må legges på forurensingsleddet. Det vil si en skatt som innrettes mot det som skaper trengsel og slitasje, og som samtidig ikke betaler i dag. Økende press på et område skyldes ikke hotell, eller restaurantgjester, men i stor grad cruisegjester og andre gjennomfartsturister, samt villcampere. Dette er turister som gjerne kommer i store horder, med store busslass som skaper trengsel i sentrum, eller trafikkaos på trange Vestlandsveier, eller som camper i sårbare naturområder uten tilgang til renovasjon og toaletter. Det er denne type turister på «kortidsbesøk» som skaper slitasje og misnøye blant lokalbefolkningen, og som bør bidra til å betale, forklarer Krohn Devold.   

– En god løsning er å benytte seg av brukerbetaling på for eksempel parkering, for å finansiere fellesgoder som behov for flere parkeringsplasser, renovasjon og toaletter. Dette er løsninger som finnes i dag, fortsetter Krohn Devold.

Uaktuelt at pengene går til staten  

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en kommunal/statlig turistskatt senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at pengene som drives inn av en turistskatt eller fellesgodefinansiering ikke skal gå til staten:  

– Det er helt uaktuelt at pengene samles inn av staten, da mye av disse vil gå bort til byråkrati og administrasjon. Løsningen må bli brukerbetaling som håndteres lokalt, og som kommer lokalsamfunnet til gode, sier Krohn Devold.  

– Vi forventer å bli tatt med i dialog med regjeringen om hvordan dette skal innrettes, og vil melde oss på i alle arenaer hvor dette debatteres, fortsetter Krohn Devold.  

Øker flypassasjeravgiften  

I budsjettforliket foreslås det å øke flypassasjeravgiften med et økt proveny på 140 millioner kroner. Høy sats for flypassasjeravgift (lange reiser) økes fra kr 220 til kr 320 per passasjer:   

– Det betyr at det blir dyrere for blant annet amerikanere og asiatere å reise til Norge. Dette er viktige markeder for norsk reiseliv, og potensialet for vekst er stort blant disse. Norsk reiseliv kan bidra til å øke Norges eksportinntekter blant annet ved å satse på det amerikanske og asiatiske markedet, men blir det dyrere å reise til Norge, vil vi tape kunder til andre Europeiske land. Dette vil svekke norsk reiselivs konkurranseevne og ikke minst norsk luftfart, som har store økonomiske utfordringer, sier Krohn Devold.  

Reduserer bredbåndsatsingen

I regjeringens budsjettforslag var det en dobling av bredbåndsatsingen fra 2022- nivået til 412 millioner for 2023. I budsjettforliket ble bredbåndsatsingen redusert med 50 millioner, som gjør at potten for 2023 ender opp på 362 millioner.

– Dette er fortsatt en økning, men det er synd at et såpass viktig distriktstiltak, som også kommer besøkende til gode, blir forhandlet ned, sier NHO Reiseliv-sjefen. 

Utover dette er det ingen endringer knyttet til andre poster relevante for reiselivet. Les mer om de ulike sakene (som formuesskatt) i regjeringens forslag til statsbudsjett: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/statsbudsjett/

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: