Skuffet over at regjeringen opprettholder skattetrykket på næringslivet

Publisert

Mann som står ved en talerstol med Finansdepartementets logo bak seg. Foto.

Arkivfoto. Foto: Celine Lyse Augdal/Finansdepartementet

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. NHO Reiseliv er skuffet over at regjeringen opprettholder skattetrykket på næringslivet. Her finner du en oversikt over relevante saker for reiselivet.

Vi er skuffet over at regjeringen opprettholder de høye skattene som kom i statsbudsjettet for 2023. I den usikre økonomiske situasjonen bedriftene står i med skyhøye kostnader og en økning i antall konkurser, er det ikke tiden for å øke belastningen med høyere skatter i tillegg. Vi forventer at nivået på skatter reduseres og ikke økes i forhandlingene, og at det ikke kommer noen overraskelser som hemmer reiselivsbedriftene, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Kvinne i ytterjakke og skjerf. Foto

–Både økt utbytteskatt og økning i verdsettelsesgrunnlaget for formuesskatten betyr at summen for norske eiere øker kraftig. Økt formueskatt rammer også små og mellomstore familieeide bedrifter, som det er mange av i reiselivet. Vi er bekymret for hva det på sikt kan bety både for norsk eierskap og norske arbeidsplasser, særlig i distriktene, sier Krohn Devold. Foto: NHO Reiseliv

– Det har blitt tøffere å drive reiselivsvirksomheter. Både økt utbytteskatt og økning i verdsettelsesgrunnlaget for formuesskatten betyr at summen for norske eiere øker kraftig. Økt formueskatt rammer også små og mellomstore familieeide bedrifter, som det er mange av i reiselivet. Vi er bekymret for hva det på sikt kan bety både for norsk eierskap og norske arbeidsplasser, særlig i distriktene, fortsetter Krohn Devold.  

– SP har vedtatt på landsmøtet sitt at de ønsker å senke skatter på næringslivet. Da forventer vi at de leverer på det i forhandlingene og i det kommende statsbudsjettet, fortsetter Krohn Devold.  

Ingen reel økning av markedsføringsmidlene 

Reiseliv, profilering og kompetanse justeres opp med 11 millioner fra 541,5 til 553 millioner. Denne potten inkluderer også markedsføringsmidler til Innovasjon Norge. 

– Regjeringen burde ha bevilget mer til markedsføring av Norge. Dette monner ikke. Både inflasjon og lav kronekurs gjør det dyrere med markedsføring i utlandet. Når dette ikke justeres for, blir det i realiteten et kutt. Dessuten er det lite som tyder på at dette vil gå til markedsføring av norsk reiseliv, men at det heller vil gå til verdensutstillingen Expo som handler mer om næringsliv enn reiseliv, sier Krohn Devold.  

– Det er mange gode grunner til å øke profileringen av Norge. Reiseliv har et enormt eksportpotensial, så vi hadde håpet at regjeringen ville se verdien av å øke profileringen av Norge, særlig med tanke på deres ambisiøse eksportsatsing, fortsetter NHO Reiseliv-direktøren.  

115 millioner til bøker og læremidler i grunnskolen, men bør også prioritere videregående skole  

Regjeringen legger opp til en tilleggsbevilgning på 115 millioner kroner til bla. skolebøker og læremidler i grunnskolen. NHO Reiseliv er positiv til forslaget, men mener ekstrabevilgningen ikke bør begrense seg til grunnskolen:  

– Bare innen våre utdanningsprogrammer, Salg, service og reiseliv og Restaurant- og matfag, har vi utdaterte eller manglende lærebøker/læremidler. Vi mener derfor regjeringen, som har store ambisjoner for fag- og yrkesopplæringen, også burde prioritert videregående skole, sier Krohn Devold.  

Videre foreslår Støre-regjeringen å øke bevilgningen til NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga, på 3,5 millioner kroner. Pengene skal bla. styrke arbeidet med å etablere institusjonsakkreditering i fagskolesektoren.  

– Fagskolene er viktige for kompetansehevingen blant reiselivsansatte, noe blant annet NHOs kompetansebarometer bekrefter. Det er derfor positivt at institusjonsakkrediteringen i fagskolesektoren nå prioriteres slik at de selv kan opprette og godkjenne nye studietilbud. Dette vil gjøre at fagskolene raskere kan gjøre tilpasninger i sitt studietilbud, noe som er positivt for våre medlemmer, sier Krohn Devold.  

Skuffende at rammen for insentivordningen forblir så lav  

Regjeringen har gitt en marginal økning til rammen for insentivordningen for støtte til film- og TV-serier produsert i Norge fra 39, 5 millioner kroner med 844 000 kroner til 40,3 millioner. En nedgang på 60 prosent fra 2021 (100 MNOK) til 2023 (ca. 40 MNOK) sender uheldige signaler til det internasjonale markedet. 

Rammen som ble lagt frem i oktober var 39,5 millioner, disse er allerede delt ut til 5 serier som Succession og The Last of Us. Succession-episodene til Norge har alt ført til svært høy interesse for Juvet landskapshotell der episoden ble spilt inn. Totalt var det søkt om 7 prosjekter og 99,8 millioner kroner, tilsvarende 442 millioner kroner som allerede er brukt på varer og tjenester i Norge.  

– NHO Reiseliv ønsket seg at alle disse skulle få del av en økt ramme i revidert, i påvente av at ordningen nå vurderes endret. Derfor er vi skuffet over den marginale økningen, som ikke en gang er inflasjonsjustert. Renommeet til ordningen er svekket, og vi risikerer å miste både norske og utenlandske filmproduksjoner til andre land med bedre insentivordning.   

Les mer om hva NHO Reiselivs mener om filminsentivordningen. 

Styrker saksbehandlingskapasiteten i Utlendingsdirektoratet 

Regjeringen foreslår en økt bevilgning på 10 millioner kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten i Utlendingsdirektoratet (UDI), noe NHO Reiseliv er fornøyd med:  

– NHO Reiseliv har over lang tid vært opptatt av å få ned saksbehandlingstiden hos UDI. Våre medlemmer er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft, men opplever utfordringer med til dels svært lang saksbehandlingstid i UDI. I utgangspunktet skal UDI behandle søknaden innen 30 dager, men vi har ofte eksempler der medlemmer venter opp til 6 måneder på få svar. Derfor er det nå svært positivt at UDI får økte bevilgninger for å kunne få ned saksbehandlingstiden, sier Krohn Devold. 

Positivt med økte midler til å håndtere ukrainske flyktninger  

Ett positivt tiltak, som også er positivt for reiselivsnæringen, er at UDI får en ekstrabevilgning på 6 milliarder kroner for å håndtere flyktninger fra Ukraina.  

− Det er positivt fordi det kan få flere ukrainere raskere ut i jobb. Mange reiselivsbedrifter ønsker ukrainske flyktninger velkommen som ansatte, og har lang erfaring med å integrere utenlandske arbeidstakere i arbeidslivet, sier Krohn Devold.  

Øker bevillinger til arbeidsmarkedstiltak  

Videre foreslår regjeringen å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med 250 millioner kroner, noe NHO Reiseliv er positiv til:  

Flere av våre medlemmer meldte tilbake at det ble vanskeligere å få innvilget søknader om arbeidsmarkedstiltak for ansatte etter kuttet i fjor. Vi har mange medlemmer som engasjerer personer som står et stykke fra arbeidslivet, men som samtidig er avhengige av støtteordninger for å minske risikoen ved å ansette. Reiselivet er en viktig inkluderingsnæring, og vi mener med dette forslaget at det igjen vil kunne bli enklere å få støtte til bla. lønnstilskudd og mentorordning, sier Krohn Devold. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Deltakerne i Nordisk mesterskap er klare

    Kokkelaget fra Spiseriet/Stavanger konserthus og servitørlærlingene fra Brasserie France vant sine klasser under ASKO Servering Norgescup i helgen. Lagene skal nå representere Norge i Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Helsinki i april.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: