Enklere førerkortregler for utenlandske arbeidere - gjennomslag for NHO Reiseliv

Publisert

Bil

Regjeringen forenkler reglene for utenlandske førerkort i Norge. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

Selv om sesongarbeidere fra land utenfor EØS kan bo og jobbe i Norge i seks måneder, er førerkortene deres kun gyldige i tre måneder. Nå endres reglene slik at lengdene på arbeidstillatelse og førerkortperiode blir like.

Da Stortinget behandlet Reiselivsmeldingen i mars 2017, fikk NHO Reiseliv gjennomslag for flere innspill, blant annet at førerkort som er utstedt utenfor EØS, skal være gyldig i seks måneder, ikke tre måneder - som i dag.

Forenkling

15. november kunngjorde Samferdselsdepartementet i en pressemelding  at Vegdirektoratet har fått i oppdrag å endre reglene i tråd med løftet i Reiselivsmeldingen. Endringene vil kunne være på plass til sommeren 2019, skriver departementet.

– Vi har fortsatt å minne samferdselspolitikere i Stortinget og departementet på denne saken, og vi er veldig glad den nå blir fulgt opp av departementet. Det er både næringsvennlig og en forenkling, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. 

Avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Høyres Jonny Finstad, som er medlem av Stortingets samferdselskomité, er en av representantene som har vært opptatt av å endre regelverket.

─ Dette er en etterlengtet forenkling for blant annet reiselivsnæringen og fiskeri- og havbruksnæringen. Mye av næringen er sesongbasert og avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Med denne endringen blir lengdene på arbeidstillatelse og førerkortperiode like. Det er viktig for de arbeidstakerne som trenger førerkort for å utføre jobben eller komme seg til og fra arbeidsstedet, sier Finstad.

─ Dette skal skje uten at trafikksikkerheten blir satt i spill. Vegdirektoratet vil naturligvis gjøre de vurderinger som trengs på den fronten, understreker han.  

Begynner på null

Raftingselskapet Voss Active ansetter hver sesong raftingguider  fra land som New Zealand, Australia og Canada. Av praktiske hensyn er de fleste guidene også ansatt som sjåfører. De kjører gjester fra raftingsenteret til elva og tilbake. Når førerkortene deres ikke lenger er gyldige etter tre måneder, skaper det trøbbel for daglig leder Frode Solbakk i Voss Active.

– For å bytte inn til norsk sertifikat etter tre måneder må du ha bodd her i seks måneder. Dermed er det praktisk umulig å kjøre lovlig hvis du kommer fra for eksempel USA. Jeg må i stedet skaffe nye ansatte og begynne på null, sa Solbakk da Reiselivsmeldingen var til behandling Stortinget.

Utålmodig

Det gjenstår enda litt arbeid før reglene kan iverksettes. Krohn Devold er utålmodig på medlemsbedriftenes vegne:

– Nå gjelder det bare å for Vegdirektoratet å gjennomføre bestillingen i ekspressfart, slik at bedriftene kan gå vårsesongen i møte med glede, sier hun. 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: