Stortingsvalget 2017

Stortingsvalget 2017 ble avholdt 11. september. NHO Reiseliv har jobbet aktivt for å fremme reiselivets interesser opp mot valget, og vil fortsette å følge opp den nye regjeringen for å oppnå best mulig rammevilkår for reiselivsnæringen.

Siste nytt

NHO Reiseliv har hatt en god dialog med politikerne i regjeringen og på Stortinget i hele den inneværende stortingsperioden. Særlig ble våren 2017 hektisk og spennende, da Stortinget behandlet den første reiselivsmeldingen på 17 år. Nå går denne stortingsperioden mot slutten og fra høsten av vil et nytt storting komme sammen og utnevne en ny regjering. Vi har stor tro på at det nye Stortinget vil ønske at reiselivet i Norge skal fortsette å vokse og skape sysselsetting og vekst. 

NHO Reiselivs hovedsaker vil fortsatt være de samme: Fleksibel arbeidsmiljølov, bedre tilsynsutøvelse, ingen nye skatter, digitalisering og forenkling,  rapportering- og skatteplikt for delingsøkonomiaktørene og god tilgjengelighet i hele landet. Flere av vedtakene som politikerene har gjort i inneværende periode må de levere på i perioden som kommer. Særlig har vi forventning til reiselivsmeldingens lovede gjennomgang av tilsynsutøvelsen, med det formål å få en bedre samordning og en bedre tilsynskultur.   

Aktuelle saker for reiselivet i årets stortingsvalg

Les vår gjennomgang av partiprogrammene

Utvelgelsen av hvilke punkter vi velger å referere til, er valgt på bakgrunn av vår næringspolitiske plattform, som igjen er basert på hva våre medlemmer i størst grad trekker frem som utfordrende ved norske lover, regler og offentlig praksis. 

I den forbindelse har næringspolitisk avdeling i NHO Reiseliv gjennomgått alle partiprogrammene for kommende stortingsperiode 2017-21 fra partiene som i dag er representert på stortinget.  Det er gode tendeser i alle partier hva gjelder å forstå reiselivets økende viktighet for Norge. Samtidig er det klare skillelinjer i partiprogrammene hva gjelder reiselivets behov, særlig med tanke på fleksible arbeidstidsbestemmelser og skatte- og avgiftsnivået. Vi håper at gjennomgangen vår kan bidra til at våre medlemmer og lesere får et bedre grunnlag å ta sitt valg på.

Vi ønsker med dette alle et godt valg og håper flest mulig vil benytte stemmerette sin. 

 

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: