Valgresultatet gir muligheter for gode rammevilkår for reiselivet

Publisert

Det er tverrpolitisk enighet om at dagens tilsynspraksis bør forbedres. Mange bedrifter opplever tilsynene som belastende, og får ikke den veiledningen de trenger ved tilsyn. Illustrasjonsfoto: Per Thrana.

Valget 2017 endte med fortsatt borgerlig flertall på Stortinget. NHO Reiseliv gratulerer de fire partiene, og venter nå spent på forhandlingene om en ny regjeringserklæring.

NHO Reiseliv har i forbindelse med Stortingsvalget 2017 lagt vekt på fem saker som er spesielt viktig for reiselivet i neste stortingsperiode:

Basert på vår gjennomgang av partienes standpunkt i viktige saker for reiselivet, har NHO Reiseliv gode forventninger til at flertallspartiene i den kommende perioden fortsatt vil arbeide for å bedre rammevilkårene til reiselivet.

- Det er flere løfter og vedtak fra forrige stortingsperiode som vi forventer at blir gjennomført i den kommende perioden. Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

– De fire borgerlige partiene var i innstillingen til reiselivsmeldingen enige om å redusere skattetrykket for norskeide hoteller. De var også enige om å bevare oppmykningene av arbeidsmiljøloven som ble gjennomført i forrige periode, sier Krohn Devold. 

Vil tilrettelegge for fleksibilitet

H, Frp og V skriver i innstillingen til reiselivsmeldingen at de ønsker å «legge til rette for et mest mulig fleksibelt arbeidsliv» og peker på at "en mer fleksibel turnusordning knyttet til arbeidstakere i reiselivet kan være en smidig måte å imøtekomme dette behovet på». I tillegg ble det vedtatt av en samlet komité at «Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi for utvidelse av reiselivsnæringens sesong i samarbeid med reiselivsnæringen.»

– Skal en slik sesongutvidelse være mulig, må arbeidslivets bestemmelser være tilstrekkelig fleksible. NHO Reiseliv mener det er rom for ytterligere reform av arbeidsmiljøloven og ønsker å samarbeide med partiene på Stortinget for å få dette til, sier Krohn Devold.

Forbedre tilsynspraksisen

I reiselivsmeldingen varslet regjeringen at «den samlede effekten av tilsynspraksisen kan forbedres gjennom bedre planlegging, risikovurdering og gjennomføring». Her fikk regjeringen støtte fra en samlet næringskomité.

– Det betyr at det er tverrpolitisk enighet om at tilsynspraksis og koordinering av tilsyn skal endres sammenliknet med i dag. Det er viktig at denne tverrpolitiske enigheten nå resulterer i reelle forbedringer. Vi vet at dette er en viktig sak for våre medlemmer, sier Krohn Devold.

Rapporteringsplikt for delingsøkonomiaktører

NHO Reiseliv støtter Delingsøkonomiutvalgets forslag om at det bør være obligatorisk rapporteringsplikt for delingsøkonomiselskapene, og at plattformselskaper skal dele overnattingsstatistikk med Statistisk sentralbyrå.

– Både flertallspartiene og den kommende opposisjonen har programpunkter som er klare på at de vil regulere delingsøkonomien. Nå må myndighetene bruke høsten til å følge opp og levere raskt, sier Krohn Devold

Økt digitalisering og forenkling

Det ble også vedtatt at «Stortinget ber regjeringen redusere rapporteringsbyrden for innbyggere og næringsliv og sikre etterlevelse av «bare én gang»-prinsippet gjennom å legge frem en strategi for felles informasjonsforvaltning og økt maskin-til-maskin-kommunikasjon i offentlig sektor.»

– Nå må politikerne legge handling bak alle ordene om viktigheten av økt digitalisering og forenkling. Denne tverrpolitiske enigheten må resultere i reelle forbedringer, både hva gjelder bedre nettdekning i hele landet, en mer digital offentlig sektor og mer bruk av digitale løsninger innen transport og samferdsel, sier Krohn Devold. 

– Samlet sett er vi positive og spente på de neste fire årene, og vi skal gjøre vårt for at reiselivets behov blir sett, hørt og forstått av alle partiene på Stortinget, avslutter Krohn Devold.

 
Se også:  

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: