Arbeidstilsynet viderefører satsing på hotell- og restaurantbransjen

Publisert

Illustrasjonsfoto.

Bedrifter som fortsatt ikke har hatt tilsyn, må forvente å få Arbeidstilsynet på besøk.

Arbeidstilsynet har i perioden 2013-2016 hatt overnattings- og serveringsbransjen som ett av fem hovedsatsingsområder. Det er gjennomført en rekke tilsyn i bransjen, hvor målsettingen har vært å avdekke og forebygge arbeidskriminalitet og styrke HMS-arbeidet.

Tilsynsaksjonene har særlig vært konsentrert rundt arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger, overtid og ulike HMS-aspekter knyttet til arbeidstid.

Tilsyn og oppfølgingstilsyn

Signalene fra Arbeidstilsynet er at de også i inneværende strategiperiode fra 2017 - 2019 vil rette oppmerksomhet mot hotell- og restaurantbransjen.

Det innebærer for det første at den delen av næringen som fortsatt ikke har hatt tilsyn, må forvente å få Arbeidstilsynet på besøk. Bedrifter som allerede har hatt tilsyn, og hvor det er funnet feil, må regne med oppfølgingstilsyn.

Det er varslet at det i inneværende periode vil være et særlig søkelys på HMS-arbeid rettet mot forebygging av vold, trusler og seksuell trakassering.

Les også: NHO Reiseliv ber tilsynene prioritere systematiske lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

Nye bestemmelser

Fra 1. januar 2017 er det innført nye bestemmelser om vold og trusler i tre av arbeidsmiljøforskriftene:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

De nye bestemmelsene handler om at vold og trusler skal være en del av risikovurderingen i det ordinære HMS-arbeidet. Det skal gis opplæring og informasjon til ledere og ansatte, og risikovurderingen skal danne grunnlag for tiltak og planlegging av arbeidet.

Arbeidsplassforskriften

Ved utforming av arbeidslokalene skal det tas hensyn til fare for vold og trusler.

Forskrift om utførelse av arbeid

I denne forskriften er det tatt inn et nytt kapittel (23A) om arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trusler om vold. Det beskrives hvilke faktorer man skal tenke på i risikovurderingen, hva som skal være vies størst oppmerksomhet i opplæring, samt informasjon, planlegging og iverksetting av tiltak. Forskriften kan leses her.

Se for øvrig HMS-sidene på arbinn.no, der du kan lese om HMS-arbeid generelt, og laste ned maler for blant annet risikovurdering, plakat om vold og lignende.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: