TV 2s innslag om Arbeidstilsynets tilsynsrapport gir et misvisende bilde av bransjen

Publisert

Ole Michael Bjørndal

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv (innfelt) er kritisk til TV 2s fremstilling av forhold i hotell- og restaurantbransjen. Foto: Per Thrana og NHO Reiseliv.

Onsdag 19. desember hadde TV 2 et innslag der de presenterte en rapport fra Arbeidstilsynet som viser at åtte av ti i hotell- og restaurantbransjen har fått pålegg for brudd på arbeidsmiljøloven i perioden 2015-2017.

NHO Reiseliv reagerer sterkt på innslaget, som gir et svært misvisende inntrykk av at nesten hele bransjen driver kriminelt:

– Fremstillingen av at 80 prosent bryter loven, gir et veldig misvisende inntrykk om at nesten hele bransjen driver kriminelt. En stor andel av sakene er av bagatellmessig karakter. Hvis man ser på de bruddene som er så alvorlige at Arbeidstilsynet ila overtredelsesgebyr, var det 14 tilfeller i 2017 og bare fem i 2018. Til sammenligning fikk 322 bedrifter innen bygg og anlegg overtredelsesgebyrer i 2018, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Omfattende regelverk

– Vi er opptatt av at man skal overholde regelverket best mulig. Det er et omfattende regelverk, og det får vi klare tilbakemeldinger på fra medlemmene våre. Det skaper utfordringer, og de ønsker også en klarere veiledning på dette, sier Bjørndal.

– En kan dele avvikene i tre grupper: De systematiske lovbryterne som spekulerer i dette, de som mangler kunnskap og erfaring med regel, og de som i stor grad har alt på plass, men hvor det er snakk om små feil. Mange bryter nok reglene uten å mene det. Vi må huske på at en stor andel av disse påleggene handler om mindre alvorlige ting og bagateller som for eksempel at det mangler en merknad i kontrakten. De aller fleste bedriftene er seriøse bedrifter som følger lover og regler, men det er klart at med et så strengt og omfattende regelverk er det fort gjort at det skjer en feil, fortsetter Bjørndal.

– Samtidig må vi erkjenne at det er noen utfordringer i noen deler av særlig serveringsbransjen, og her har tilsynene en viktig jobb å gjøre i å veilede bedriftene. NHO Reiseliv jobber kontinuerlig for å gi råd og informere arbeidsgivere om hvordan de skal oppfylle et ganske komplisert og krevende regelverk. Via «Arbinn» har arbeidsgivere tilgang til mange gode verktøy: ulike maler, oversikt over HMS-krav osv.  Det er imidlertid slik at om lag 90 prosent av serveringsbedriftene er ikke medlem hos oss, sier Bjørndal.

Overnatting og servering sammenlignet med andre bransjer:

Overnattings- og serveringsvirksomhet hadde ifølge Arbeidstilsynets egne tall 1120 (hhv. 121 hotell og 999 serveringsbedrifter) tilsyn i 2018, hvor overnatting fikk reaksjon i 77 % av tilsynene og servering i 79 % av tilfellene. Sammenliknet med andre bransjer fikk for eksempel:

  • produksjon av trelast mm 196 tilsyn og 80 % reaksjon
  • produksjon av møbler 68 tilsyn og 81 % reaksjon
  • annen personlig tjenesteyting fik 137 tilsyn og 75 % reaksjon
  • hovedkontortjenester 14 tilsyn og 86 % reaksjon
  • annonse og reklamevirksomhet 12 tilsyn og 82 % reaksjon
  • helsetjenester fikk 256 tilsyn og 71 % reaksjoner
  • aktiviteter i medlemsorganisasjoner fikk 27 tilsyn og 80 % reaksjoner

– Andelen som får pålegg i overnatting og servering, er på samme nivå som en rekke andre bransjer. Det sier noe om hvor vanlig og lett det er å få et pålegg. Det er jo ikke slik at over 80 prosent av de bedriftene som produserer møbler, er kriminelle. Når en presenterer en slik rapport som Arbeidstilsynets, er det viktig å forklare hva som ligger bak tallene – hvis ikke risikerer man å svartmale en hel bransje, avslutter Bjørndal.

Disse tallene varierer også fra år til år. Ser man på brudd på arbeidsmiljøloven i perioden 2008-2014, ble det hos serveringsvirksomhetene funnet brudd på arbeidsmiljøloven i 70 % av tilfellene, mens tilsvarende tall for overnattingsvirksomhetene var 61 %. Overnattingsvirksomheten lå da også på samme gjennomsnitt for andel tilsyn der det finnes brudd på arbeidsmiljøloven som for alle næringer totalt. Når Arbeidstilsynet har satset ekstra på tilsyn i denne bransjen de siste årene, er det heller ikke rart at andelen har gått opp.

Kun 5 overtredelsesgebyrer

Kun 5 overtredelsesgebyr ble ilagt overnatting og servering i 2018 (av 650 tilsyn med vedtak om pålegg). I 2018 er flere andre bransjer med betydelig høyere antall overtredelsesgebyrer:

  • Industri fikk 31 overtredelsesgebyrer i 2018
  • Bygg og anlegg 322 overtredelsesgebyrer i 2018
  • Forretningsmessig tjenesteyting 12 overtredelsesgebyrer i 2018

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: