Arbeidstilsynet øker bruken av overtredelsesgebyr i overnattings- og serveringsbransjen

Ekebergrestauranten

Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

Fra 1. februar vil Arbeidstilsynet øke bruken av overtredelsesgebyr til overnattings- og serveringssteder som bryter med sentrale bestemmelser om arbeidstid og lønn.

– Vi vil gi gebyr når vi finner lovbrudd som utgjør en alvorlig risikofaktor eller utfordring i bransjen og som det er viktig å få gjort noe med. Målet med dette er å bedre arbeidsmiljøtilstanden i bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Flere typer brudd kan føre til overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet vil i første omgang gi overtredelsesgebyr ved følgende brudd på regelverket:

  • Manglende oversikt over de ansattes arbeidstid
  • Lange daglige og ukentlige vakter
  • Manglende utbetaling av allmengjort lønn
  • Manglende utbetaling av overtidstillegg

Virksomhetene kan risikere gebyrer fra 50.000 til godt over 100.000 kroner. Dette avhenger av hvor alvorlige bruddene er og virksomhetenes økonomi.

– Bidrar til bedre vilkår for de seriøse

– Vi ser at økt og målrettet bruk av overtredelsesgebyr har hatt en god effekt innen byggebransjen. Vi tror at økt bruk av gebyr også i denne bransjen vil gi god effekt og bedre forholdene for arbeidstakerne, sier Trude Vollheim.

Direktøren forteller at tilsynet har funnet mange brudd på bestemmelser om arbeidstid og lønn i overnattings- og serveringsbransjen. Vollheim understreker samtidig at tilsynet også finner mange flinke og seriøse arbeidsgivere i overnattings- og serveringsbransjen.

– Det er ikke disse vi ønsker å nå gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr. Vi ønsker tvert imot å legge til rette for at de seriøse virksomhetene får bedre vilkår for å kunne drive seriøst i denne bransjen.

Se også:
grafikk med teksten attraktive arbeidsplasser og drømmedestinasjoner

NHO Reiselivs Årskonferanse

Hamar 21. og 22. mai 2024

  • Foredrag, innsikt og inspirasjon fra scenen.
  • Innkjøpsmesse med smaksprøver og gode tilbud.
  • Landsmøte og generalforsamling

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: