Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn

Publisert

I tiden framover skal Arbeidstilsynet kontrollere smittevern i alle tilsyn.

Arbeidstilsynet vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr innkvartering. Viktige momenter er bruk av utenlandsk arbeidskraft, sesongarbeid, innkvarteringsmuligheter og hyppig kundekontakt.

I et brev til partene i arbeidslivet, informerer Arbeidstilsynet om deres tilsyns- og veiledningsaktiviteter i koronakrisen.

Ressurser på smittevern og tilsyn

Arbeidstilsynet har etablert et samarbeid med helsemyndighetene for å sikre at informasjonen myndighetene går
ut med til arbeidsgivere og arbeidstakere er enhetlig og samordnet.

Les mer hos Arbeidstilsynet

 

I tiden fremover skal Arbeidstilsynet kontrollere smittevern i alle tilsyn. Tilsynene gjennomføres enten gjennom fysiske møter, videomøter, eller per brev. Arbeidstilsynet vil kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet og at bedriftene har utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Arbeidstilsynet vil også kontrollere at alle arbeidstakere har fått informasjon om covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet, at de kjenner de tiltakene som er iverksatt for å forebygge smitte i virksomheten, og at de har fått informasjonen på et språk de forstår.

Prioriteringer i tilsynet

Arbeidstilsynet vil spesielt føre tilsyn med virksomheter der arbeidstakerne er særlig utsatt for smitte. For eksempel gjelder dette der arbeidsgiver tilbyr arbeidstakerne innkvartering. Her kontrollerer de rutiner ved bruk av fellesrom, krav til enkeltrom og oppfølging av karanteneregler.

Viktige momenter for prioritering av tilsyn er:

  • bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • sesongarbeid
  • innkvarteringsmuligheter
  • hyppig kundekontakt

Forsvarlighetskrav og smittevern

Arbeidstilsynet skriver at de vil reagere strengt mot virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens forsvarlighetskrav og regelverket om smittevern.

Ved brudd må virksomhetene regne med korte frister når Arbeidstilsynet varsler og vedtar pålegg, at det raskere tas i bruk pressmidler som tvangsmulkt og stans av virksomheten, og at tilsynet faktisk stanser arbeidet når de avdekker overhengende fare fordi virksomheten ikke har iverksatt tiltak for å hindre smittespredning.

Les også: Smitte på arbeidsplassen - hva gjør du? 

 

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: