Vil ha nasjonalt samarbeid mot dop i utelivet

Publisert

– Utfordringene med dop på utesteder er et samfunnsproblem, og derfor er det et ansvar som det offentlige må ta. Samtidig har utelivet et sterkt ønske om å bidra, sier NHO Reiseliv-direktør Krohn Devold. Foto: Håkon Eltvik.

NHO Reiseliv ønsker et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å få bukt med narkotika i utelivet.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold møtte nylig helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet (FrP) for å diskutere tiltak mot narkobruk på utesteder.

Bruk av dop på utesteder, særlig nattklubber, har blitt et stort problem for seriøse utelivsbedrifter. Mange utelivseiere melder om manglende vilje hos politiet til å stille opp når gjester bruker eller selger narkotika. Utesteder som melder ifra om dopbruk - og salg, opplever også å bli straffet med negative anmerkninger neste gang de søker om skjenkebevilling.

Se til Sverige

I et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) ber NHO Reiseliv myndighetene innføre et lignende prosjekt som det Stockholm-baserte «Krogar Mot Knark».

«Krogar Mot Knark» er et nasjonalt nettverk som består av representanter fra utesteder og myndigheter i flere svenske kommuner. Samarbeidet har ført til redusert narkobruk på Stockholms utesteder.

Nasjonalt prosjekt med lokal forankring

– Vi ønsker oss et nasjonalt prosjekt med statlige midler som lett kan innføres i de kommunene som ønsker det. Lokal forankring blir viktig, og både myndigheter, politiet og bransjen må være involvert, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Hun opplever at interessen er stor i flere kommuner for å innføre et slikt prosjekt. 

– Men det trengs en nasjonal overbygning. Utfordringene med dop på utesteder er et samfunnsproblem, og derfor er det et ansvar som det offentlige må ta. Samtidig har utelivet et sterkt ønske om å bidra, sier Krohn Devold.

Dedikerte politiressurser

Reiselivsdirektøren ønsker at politiet i større grad tar tak i narkobruk  i utelivet.

– Det må komme nasjonale føringer fra ansvarlig myndighet til politiet om å prioritere disse utfordringene. Politiet vil alltid mene at det er andre saker som er viktigere enn dop, men for i det hele tatt å få bukt med problemet, må det settes av dedikerte politiressurser til dop-problematikken, sier Krohn Devold.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: