Støtter NHO Reiselivs kamp mot narkobruk på utesteder

Publisert

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (t. v), NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet.

NHO Reiseliv-sjefen møtte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet (FrP) for å diskutere tiltak mot narkobruk på utesteder.

Bruk av dop på utesteder, særlig nattklubber, har blitt et stort problem for seriøse utelivsbedrifter. Fortvilte bedriftseiere opplever at politiet ikke kommer når de ber om hjelp med gjester som bruker eller selger narkotika.

– Ikke primært Oslo-problem

Spyttprøver som Folkehelseinstituttet hentet fra 1099 gjester på 12 nattklubber i Oslo i 2014, viste at en av fire gjester nylig hadde brukt narkotika.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å få rede på om situasjonen er tilsvarende i andre norske byer, og om noen har satt i verk konkrete tiltak for å få bukt med problemet.

Tirsdag inviterte Høie og Vanebo NHO Reiseliv, samt folkevalgte og representanter for utelivsbransjen i de største byene til møte.

– Jeg fikk tydelig tilbakemelding om at dette ikke primært er et Oslo-problem, men en utfordring også for de andre storbyene. Vi har mange sammenfallende interesser, og bransjen, kommunene og politiet har felles forståelse av problemet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en melding på departementets nettsider.

Glad for initiativ

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold er glad for initiativet fra Høie og Vanebo.

– Våre medlemmer ønsker nulltoleranse mot narkotika på sine steder, og vil ha sikkerhet for at politiet assisterer dem i å håndheve dette. Mange seriøse utelivseiere har rapportert om manglende vilje hos politiet til å stille opp, og at bedriftene straffes med negative anmerkninger neste gang de søker skjenkebevilgning. Vi er glad for at Høie og ansvarlige justismyndigheter har tatt initiativ til å møte oss, sier Krohn Devold.

Vil ha samarbeidsprosjekt mot narkobruk på utesteder

Blant punktene på programmet tirsdag var en presentasjon av det svenske prosjektet «Krogar Mot Knark». Det er et samarbeidsprosjekt mellom uteliv og politi i Stockholm, som har bidratt til å få ned dopbruken på utestedene i byen. Ordningen er finansiert av det offentlige og har full støtte fra nasjonalt hold, men gjennomføringen organiseres lokalt.

Krohn Devold vil ha et lignende samarbeidsprosjekt i alle kommuner der utelivsbransjen ønsker det.

Prosjektet «SNOK» i Trondheim ligner på «Krogar mot Knark», og innebærer nulltoleranse for narkobruk blant både gjester og ansatte. Finansieringen er imidlertid usikker.

– Vi krever at politiet setter av egne folk og prioriterer dette lokalt, og at initiativet kommer fra øverste hold nasjonalt. Norge trenger «Krogar mot Knark» med Justis- og beredskapsdepartementet og politiet aktivt med fra toppen. Bare politiet kan gripe inn i dopaktiviteten. Narkobruk ligger under straffeloven, og den har ingen andre enn politiet lov til å håndheve - i motsetning til skjenkeloven, som kommunene kan håndtere, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Les også:

– Prikksystem straffer utelivet, mens kriminelle går fri

Utelivet sammen mot narkotika

Salutt virker – nedgang i kriminalitet på utestedene i Oslo

Bli med og påvirke politikken for din bransje. Delta i våre bransjefora

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: