Mulighet til faglig oppdatering for permitterte

Publisert

Et nytt bransjeprogram for reiselivsansatte starter nå snart opp.

Et nytt bransjeprogram for reiselivsansatte starter nå snart opp. NHO Reiseliv oppfordrer permitterte i reiselivet til å oppdatere seg faglig og delta på kurs.

Regjeringen og Stortinget har bevilget 190 millioner kroner til en tiltakspakke til bedrifter og ansatte som er rammet av koronakrisen. Av disse skal 100 millioner gå til allerede eksisterende bransjeprogram, i tillegg til seks nye bransjeprogram i noen av de mest rammede bransjene, som reiseliv.

Politisk rådgiver i NHO Reiseliv Ingrid Gauden håper så mange som mulig vil benytte seg av det nye bransjeprogrammet.

Hvert program er etablert med et programstyre bestående av arbeidslivets parter. NHO Reiseliv er representert i programstyre for reiseliv ved politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering Ingrid Gauden.

– Det er et mål at dette skal være korte og målrettede tilbud, med ubyråkratisk påmelding og gjennomføring, og at det skal være tilbud rettet mot flere målgrupper i reiselivsnæringen, sier Gauden.

I tiden som kommer vil NHO Reiseliv publisere mer informasjon om kurs og oppstart. Gauden ber medlemmer ta kontakt med henne direkte på Ingrid.gauden@nhoreiseliv.no for å melde inn ytterligere tilbud de har behov for.

Gyllen mulighet

HR-direktør i Radisson Hotels, Josefine Janson, sier at en av de positive sidene ved programmet er at ansatte som er permitterte kan delta på kursene uten å miste dagpenger fra NAV, frem til september. Det vil være en gyllen mulighet og «gulrot» for ansatte, med å kunne heve egen kompetanse i en ellers vanskelig periode. 

– Dette tiltaket vil være med på å løfte både kompetanse og stolthet hos flertallet av våre medarbeidere i reiselivsbransjen, både på et kortsiktig og langsiktig perspektiv, avslutter Janson.

Gauden i NHO Reiseliv oppfordrer bedrifter og ansatte til å benytte seg av tilbudet.

– Dette er et veldig godt initiativ, og jeg håper så mange som mulig vil benytte seg av denne muligheten. Benytt denne tiden til å lære deg noe nytt, bygge kompetanse og gjøre deg til en enda mer attraktiv ressurs for arbeidsplassen din, avslutter Gauden.

Her kan du søke på bransjeprogrammet

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: