Ny rapport spår kraftig sysselsettingsvekst i norsk reiseliv

Publisert

Hero-bilde

Rapporten viser at sysselsetting innenfor reiselivsnæringen vil øke med 66 prosent frem mot 2050. – Behovet for dyktige kokker med kunnskap om norske råvarer kommer til å bli mer og mer etterspurt, sier politisk rådgiver i NHO Reiseliv, Ingrid Gauden. Foto: Tommy Andresen.

Reiselivsnæringen kommer til å oppleve en kraftig vekst i sysselsettingen de neste årene. En fersk rapport estimerer en økning på 95 000 sysselsatte innenfor opplevelsesbaserte tjenester innen 2050.

Rapporten “Tjenestenæringene i Norge frem mot 2050”, utarbeidet av Menon Economics, estimerer at tjenestenæringene, som reiseliv er en del av, samlet vil sysselsette 320 000 flere i 2050 enn i dag.  Den største veksten finner sted innenfor hjelpetjenester og reiseliv som inkluderer opplevelsesbransjen, overnatting og servering.

Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv Ingrid Gauden mener reiselivet er en av de næringene som gir størst jobbgaranti i årene fremover. Foto: Per Sollerman.

Rapporten estimerer at sysselsettingen innenfor de tre reiselivsbransjene vil øke med 66 prosent fra 2018 til 2050, altså en økning på nær 100 000 sysselsatte.

– Dette er en interessant rapport fordi den kartlegger hvilke yrker vi har bruk for i fremtiden. Reiselivet er en av de næringene som gir størst jobbgaranti, og behovet for særlig dyktige kokker med kunnskap om norske råvarer kommer til å bli mer og mer etterspurt, sier politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering, Ingrid Gauden, som denne uken deltar på Grüne Woche i Berlin, en av verdens største messer for landbruk, mat og reiseliv.

– Jeg oppfordrer flere til å velge restaurant og matfag. Ved å velge denne retningen lærer man ikke bare å lage god mat. Man utvikler kreativitet og samarbeidsevner, og det er mye fokus på bærekraft og entreprenørskap. Det gir mange muligheter for fremtiden, da dette er egenskaper som det moderne arbeidslivet etterspør, fortsetter Gauden.

Rekruttering på agendaen

Rekruttering til restaurant- og matfag står høyt på agendaen under Grüne Woche der Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin. I forrige uke kom nyhetene om at regjeringen har nedsatt et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og reiselivsbransjen.

– Hvis Norge skal klare å bli en matnasjon innen 2030, må regjeringen ha en god strategi for å nå målet. Det er bra, og helt nødvendig, at rekruttering til restaurant- og matfag settes høyt på dagsorden når vi snakker om matnasjonen Norge. Nedsetting av et utvalg kommer derfor som bestilt. NHO Reiseliv har mye å bidra med inn i dette viktige arbeidet, og vil være aktive for at utredningen blir relevant for reiselivet, sier Gauden.

Overblikk av den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin. 80 utstillere fra de tre norske regionene (nord, fjell og fjord) viser frem norsk, lokal mat og reiselivsopplevelser. Foto: Messe Berlin GmbH.

Etterlyser deltakelse fra Kunnskapsdepartementet og fylkene

– Det er positivt at regjeringen, ved Landbruks- og matdepartementet, nå tar grep. Samtidig er det viktig at alle aktører som har verktøy til å gjøre noe, blir med. Kunnskapsdepartementet kan bidra til at maten får en større plass gjennom hele opplæringsløpet. Så er det fylkene som har ansvaret for den videregående opplæringen og de har en viktig rolle i å legge til rette for rekruttering. For eksempel må restaurant- og matfaglinjene ligge der det er et næringsliv og dermed læreplasser, og dimensjoneringen av skoleplasser på videregående skole bør i større grad tilpasses næringenes behov, avslutter Gauden.

Se også: 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: