Fullføringsreformen vedtatt

Publisert

I juni ble regjeringen og Frp enige om den nye reformen for videregående opplæring, Fullføringsreformen. Dette er den største endringen av videregående opplæring av siden 1990-tallet.

En av de viktigste endringene som følger med reformen, er den såkalte fullføringsretten. I dag har elever rett på skoleplass, men ingen rett til å fullføre og bestå. Med det nye forslaget vil tidsbegrensningen bortfalle. Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv ønsker fullføringsretten velkommen.

– Med retten til å fullføre, vil skolene og elevene kunne finne gode løsninger for dem som ikke klarer å fullføre utdanningen på normert tid. Med Dette er et godt tiltak, og kanskje spesielt i lys av pandemien, hvor undervisningen i flere deler av landet ikke har vært optimal, sier Hamborg.

- Det er et stort behov for fagarbeidere i Norge, og da er det bra myndighetene åpner opp for en mer fleksibel ordning. Dette har vært mulig på høyere utdanning i flere år, og derfor er det gledelig fagarbeidere får samme mulighet, sier Henrik Hamborg.

Rekvalifisering

Vedtaket av den nye fullføringsreformen innebærer også personer med fagutdanning, kan ta et nytt fagbrev. Personer med generell studiekompetanse, vil også få muligheten til å ta en fagutdanning.

– Det er et stort behov for fagarbeidere i Norge, og da er det bra myndighetene åpner opp for en mer fleksibel ordning. Dette har vært mulig på høyere utdanning i flere år, og derfor er det gledelig fagarbeidere får samme mulighet, sier Hamborg.

Læreplass foretrukket førstevalg

Reformen fastholder også at læreplass fremdeles skal være det foretrukne førstevalget i fagutdanningen.

– Vi er alle opptatt av å flest mulig gjennom utdanningsløpet med best mulig praksis og trening. Derfor er det bra at læreplass fremdeles settes høyt. Så skal vi sammen spille inn på de andre ordningene som kan føre til fagbrev, fortsetter han. 

– Det er mye positivt med reformen, og vi håper den vil bidra til at flere på sikt både velger, men også fullfører utdanningen innen "våre" utdanningsprogrammer Restaurant- og matfag og Salg, service og reiseliv, avslutter Hamborg. 

Fullføringsreformen vil tre i kraft fra høsten 2022.  

Utvalgte tiltak i Fullføringsreformen

  • at alle som begynner i VGO skal ha rett til opplæring frem til studie- eller yrkeskompetanse
  • å gi en plikt til å tidlig innsats i VGO
  • bedre tilpassede opplæringsløp
  • tiltak for at flere skal få læreplass
  • mulighet til å ta flere fagbrev
  • en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud

 

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: