Økende interesse for reiselivet i videregående skole

Publisert

Ung kokk som legger garnityr på en tallerken, på et restaurantkjøkken. Foto.

Stillbilde fra innspillingen av Smak deg frem-filmene. Foto: Smak deg frem

16. mars ble søkertallene til videregående skole offentliggjort, og fasiten viser en forsiktig optimisme i favør reiselivsnæringen.

– Det er alltid spennende når søkertallene til videregående skole offentliggjøres. Vi har for tredje året på rad hatt en rekrutteringskampanje rettet spesielt mot ungdom for å vise fram de mange karrieremulighetene Restaurant- og matfag gir (RM). Årets søkertall gir grunn til å være forsiktige optimister på vegne av reiselivet og våre medlemsbedrifter, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

– For det første har vi klart å stoppe den mangeårige nedgangen til RM ved at innsøkingen til Vg1 er stabil. For det andre opplever vi en stor økning til utdanningsprogrammet Salg, service og reiseliv (SSR), hvor elevene kan ta fagbrev i reiselivsfaget (siden august 2022 inngår de tidligere fagbrevene i reiselivsfaget og resepsjonsfaget i ett felles reiselivsfagbrev).

Søkertallene til Vg1

— Flere skoler melder om økt interesse blant elevene for reiselivsnæringen, og det er veldig gledelig. Her er riktignok utfordringen at vi mangler bedrifter som tar imot elever i praksis og senere som lærlinger, understreker Henrik Hamborg i NHO Reiseliv

− Flere skoler melder om økt interesse blant elevene for reiselivsnæringen, og det er veldig gledelig. Her er riktignok utfordringen at vi mangler bedrifter som tar imot elever i praksis og senere som lærlinger, understreker Henrik Hamborg i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Etter synkende søkertall til RM i flere tiår, har søkertallene nå stabilisert seg. Sammenliknet med 2022, er det på landsbasis en marginal økning blant elever med RM på sitt førstevalg. Når vi tar i betraktning at ungdomskullene blir noe mindre og det totale antallet søkere til videregående utdanning dermed går litt ned, utgjør dette at andelen elever til RM går noe opp. Her er det også store fylkesvise forskjeller. Eksempelvis øker elevandelen til RM i Nordland, Trøndelag, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet ifølge søkertallene fra Utdanningsdirektoratet (Udir). 

Hamborg viser til at det også innad i fylkene er store forskjeller:

– Blant annet kan Strinda videregående skole i Trondheim vise til en økning på om lag 40 prosent sammenliknet med inneværende skoleår. Glemmen videregående skole i Fredrikstad har en økning på 50 prosent til RM og 14 prosent til sitt nyopprettede toppkokktilbud.

Kraftig søknadsvekst til reiselivsfaget

Salg, service og reiseliv på sin side opplever en kraftig søknadsvekst i nærmest alle fylker foran kommende skoleår

– Det er ikke godt å si hva denne kraftige økningen skyldes. Det som riktignok er sikkert, er at tjenestenæringen, som reiselivet er en del av, har et stort potensial for videre vekst. Kanskje elevene ser på reiselivet, og salg, som en spennende karrierevei, undrer Hamborg.

– Flere skoler melder om økt interesse blant elevene for reiselivsnæringen, og det er veldig gledelig. Her er riktignok utfordringen at vi mangler bedrifter som tar imot elever i praksis og senere som lærlinger. Selv om rekrutteringssituasjonen har bedret seg flere steder i landet, er behovet for arbeidskraft fremdeles stort. Og da er dette en god rekrutteringsarena for bedriftene. Det blir en viktig prioritet framover, sier Hamborg.

Samtidig må hele laget rundt elevene, skolen, bedriftene og opplæringskontorene, jobbe knallgodt for at flest mulig elever fullfører fagutdanningen. Innen RM er fremdeles tallene blant avhopperne høyere enn gjennomsnittet.

Nasjonale og regionale rekrutteringskampanjer slår an

– Smak deg frem-kampanjen som ble lansert i 2021, har gitt oss meget gode resultater, med god synlighet blant målgruppene våre med mer enn 10 millioner visninger siden november. Denne sesongen har vi utvidet kampanjen med to nye og flotte ambassadører gjennom IMP-lærlingen Martin og Silje som bakerlærling. Vi er nå også aktive på TikTok, hvor filmene våre slår veldig godt an, sier Hamborg.

NHO Reiseliv har møtt statsråd Sandra Borch (Sp) flere ganger, som har latt seg begeistre forteller Hamborg:

– Vi har møtt Borch flere ganger, og i høst fikk hun en grundig gjennomgang av prosjektet og foreløpige resultater. Det var nok også grunnen til at prosjektet fikk en ekstrabevilgning i januar. Dette er med å sikre videre drift av kampanjen fram mot søknadsfristen 1. mars 2024.

Samtidig er det viktig å huske på at ikke ett tiltak er med å påvirke søkertallene alene, sier Hamborg som vil trekke frem også arbeidet lokalt:

– Det gjøres mye fantastisk godt rekrutteringsarbeid i hele landet, hvor skoler, bedrifter, opplæringskontorer m.fl. jobber. Og selv om søkertallene kan svinge fra ett år til et annet, ser vi samtidig at der man har et godt samarbeid mellom eks. skolene og næringslivet, er søkertallene høye(re). Restaurantbyene Trondheim og Stavanger er gode eksempler på dette. Det nye toppkopptilbudet i Fredrikstad har også tatt samarbeidet i regionen til nye høyder, og i Brønnøysund har RM blitt en av de mest populære utdanningene etter at utdanningsprogrammet lå ned for kun tre år siden, fortsetter Hamborg.

Sammensatt rekrutteringsarbeid

Men rekrutteringen til reiselivet, og mat- og måltidsbransjen for øvrig, av ett tiltak. Rekrutteringsutvalget til Restaurant- og matfag, som ble nedsatt av tidligere landbruks- og matminister Bollestad, foreslo i sin rapport "Uten fagarbeidere – ingen matnasjon", 24 anbefalinger som kan bedre bemanningssituasjonen. NHO Reiseliv sammen med partnerne i det nasjonale rekrutteringsprosjektet, som blant annet er en av anbefalingene, jobber med flere av anbefalingene. Men som rekrutteringsutvalget peker på, må flere være med å trekke i samme retning.

– Det er mange spennende og viktige anbefalinger i rapporten, hvor vi både i fellesskap og hver for oss kan gjøre mer. NHO Reiseliv jobber eksempelvis med å tilby medlemsbedriftene kompetanseheving (anbefaling 13) gjennom NHO Reiselivakademiet. Samtidig som kompetansehevingen øker den enkeltes motivasjon, er det også med å øke næringens anseelse. Men vi må vi også få drahjelp fra politikerne sier Hamborg – før han avslutter:

– Rikspolitikerne kan legge føringer på det som har med krav undervisningskompetanse til lærere i mat og helse samt karriereveiledere (anbefalingene 5 og 9). Samtidig er det fylkeskommunenes som har ansvaret for både utdannings- og næringspolitikken, som fremover må bli sett mer i sammenheng. Fylkespolitikerne må derfor dimensjonere skoletilbudet ut fra næringslivets behov – og i mindre grad utfra elevenes ønsker.

PS: Profileringskampanjen Smakdegfrem videreføres nå frem mot skolestart i august, for å kunne påvirke ungdommer som er usikre på valget sitt til å velge (eller bli værende) Restaurant- og matfag.

Om smak deg frem

En rekke aktører i mat- og måltidsbransjen står bak kampanjen Smak deg frem. Målet vårt er å vise frem de spennende mulighetene og fortrinnene du får med en utdannelse innen Restaurant- og matfag.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: