Søkertallene er klare: – Positivt for reiselivet

Publisert

Ung kokk som titter mellom serveringshyller på et restaurantkjøkken. Foto

Petter på kjøkkenet. Foto: Smak deg frem

Søkertallene til videregående skole 2024 er ute, og viser 120 flere søkere til Vg1 Restaurant- og matfag (RM). Det er det høyeste tallet siden 2016.

– Vi har sett en gledelig utvikling i søkertallene til Restaurant- og matfag (RM) de siste fire årene. Dette tyder på at Smak deg frem-kampanjen vår treffer blink, og at vi når ut til både ungdommen og foreldrene deres med budskapet om de mange spennende karriereveiene denne bransjen tilbyr, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. 

Mann med armene i kryss som ser inn i kamera. Foto

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

For fjerde året på rad gjennomfører NHO Reiseliv rekrutteringskampanjen Smak deg frem, i samarbeid med sentrale aktører fra mat- og måltidsbransjen. Kampanjen retter seg mot ungdom og deres foresatte for å vise fram karrieremulighetene RM gir. 

Etter synkende søkertall til RM i en årrekke, har søkertallene nå stabilisert seg. Sammenliknet med 2023, er det på landsbasis en kraftig økning blant elever med RM som sitt førstevalg; 120 elever. 

Søkertallene har økt kraftig i viktige reiselivsfylker som Nordland, Agder, Innlandet og Oslo, men også i Vestfold, Østfold og Møre og Romsdal registrerer man en økning, ifølge Utdanningsdirektoratet (Udir). Innsøkingen i Oslo opplever en positiv vekst for neste skoleår, hvor både Etterstad videregående skole og Norsk Restaurantskole kan vise til gode søkertall. 

Stort behov for fagarbeidere 

Ifølge Udirs tall er det også en liten økning på Vg2 kokk og servitør. Søkingen til læreplass i både kokk- og servitørfaget har økt. Det er 566 som har søkt læreplass i kokkefaget, en oppgang på 18 fra tidligere, og 79 i servitørfaget, en oppgang på 9 stykker.  

Nå må skolene og næringsliet jobbe godt sammen for å sørge for at flest mulig går hele veien og fullfører utdanningen med et fag/svennebrev. Dette lover godt med tanke på de prognosene og målene reiselivet har framover med forventinger om stor vekst. Da trenger vi å utdanne flere fagarbeidere, og at disse blir stående lenger i jobb, sier Hamborg.  

Rekordhøyt antall har søkt om læreplass 

Også Salg, service og reiseliv (Vg1) har opplevd en kraftig søknadsvekst i nærmest alle fylker foran kommende skoleår: – På Salg, service og reiseliv ser vi en økning med 634 elever sammenliknet med inneværende år. Det er gledelige nyheter. Her må vi få flere til å fortsette videre på Vg2 og videre til å signere lærekontrakt. Det jobbes også godt flere steder for å få flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Dette er en utfordring mange steder, sier Hamborg.  

Hamborg er klar på at det må jobbes med å øke andelen elever som fortsetter på Vg2, da en høy andel elever faller av mellom Vg1 og Vg2.  

Ung, smilende mann i servitøruniform som står i en restaurant. Foto. Over bildet står teksten "Smak deg frem".

Bryan Matthew Santos fra Brasserie France er en av servitørene du blir nærmere kjent med i NHO Reiselivs kampanje for å bidra til økt rekruttering til Restaurant- og matfag. Foto: Smak deg frem

Innen fristen 1. mars 2024 hadde likevel 284 søkt læreplass i reiselivsfaget, en økning på 35 sammenliknet med året før: – Vi er veldig glade for at vi i år har det høyeste antallet som har søkt om læreplass i reiselivsfaget siden Fagfornyelsen trådte i kraft. Dette gjelder blant annet i Oslo, hvor man jobber målrettet med dette. Det betyr at vi er på riktig vei, og at mange ungdommer ønsker å gjøre karriere i reiselivet sier Hamborg.  

Det er over 3000 flere søkere til videregående skolen foran neste skoleår (Vg1) enn inneværende skoleår. 53 prosent av søkerne til videregående opplæring har i år yrkesfag som førsteønske. Det er en økning på 1 prosentpoeng fra i fjor. 
 
Her er full oversikt over søkertallene for kommende skoleår.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: