Trapper opp Smak deg frem før søknadsfristen

Publisert

Ung, smilende mann i servitøruniform som står i en restaurant. Foto. Over bildet står teksten "Smak deg frem".

Bryan Matthew Santos fra Brasserie France er en av servitørene du blir nærmere kjent med i NHO Reiselivs kampanje for å bidra til økt rekruttering til Restaurant- og matfag. Foto: Smak deg frem

Det nærmer seg søknadsfristen for videregående opplæring og NHO Reiseliv legger inn et ekstra støt for å få flere unge til å velge Restaurant- og matfag i år.

Etter mange år med synkende søkertall til restaurant- og matfag, har vi endelig klart å snu trenden. Det kan være flere årsaker til det, men kampanjen har definitivt bidratt til at flere unge har fått øynene opp for den kompetansen og de ettertraktede egenskapene en får ved å velge nettopp Restaurant- og matfag.

Nå legger vi inn et ekstra støt frem mot søknadsfristen 1. mars med tilstedeværelse på særlig TikTok, som er den kanalen de yngre målgruppene bruker mest tid på, sier Trine Knudsen-Dabbadie, digitalt ansvarlig for kampanjen.

Digitalrådgiver og kampanjeansvarlig Trine Knudsen Dabbadie. Foto Per Sollerman.

Vi har en strategi om å være synlige i «feeden» til unge, samt ha en tydelig tilstedeværelse hos foreldre med tenåringsbarn - og det skal vi fortsette med fremover. Så langt er filmene i kampanjen sett nær 20 millioner ganger i sosiale medier. Det er veldig gode resultater og viser at vi lykkes med å treffe de unge med engasjerende og attraktivt innhold som de blir nysgjerrige på, fortsetter Knudsen-Dabbadie.   

Gir et innblikk i hva du lærer  

NHO Reiseliv er en av initiativtakerne bak kampanjen Smak deg frem, hvor målet er å vise fram alle mulighetene som ligger i utdanningsprogrammet Restaurant- og matfag. Filmene i Smak deg frem-universet består av korte episoder der unge selv forteller om sin skole- eller jobbhverdag. Hver film viser hverdagen til elever, lærlinger og unge fagarbeidere som har valgt ulike retninger innen restaurant- og matfag, og gir et ærlig innblikk i hva du lærer.  

For oss er det viktig å vise at videregående skole ikke handler om hva du blir, men heller om hva du lærer. Kampanjen viser at en utdanning innenfor restaurant- og måltidsbransjen vil gi kompetanse innen blant annet bærekraft, ledelse, samarbeid, kreativitet og kommunikasjon. Dette er kompetanse man trenger i nærmest alle yrker, sier politisk rådgiver på kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, Henrik Hamborg.

Næringen har et stort behov for faglært arbeidskraft. Med fag- eller svennebrev fra Restaurant- og matfag har du store karrieremuligheter innen hotell- og serveringsbransjen ikke bare i Norge, men i hele verden, fortsetter Hamborg.

Bredt samarbeid med støtte fra Landbruks- og matdepartementet 

NHO Reiseliv lanserte Smak deg frem-kampanjen i 2021. Samme år bevilget myndighetene midler til oppstart av et nasjonalt rekrutteringsprosjekt, og Smak deg frem-konseptet ble videreført, nå med totalt ni aktører: 

Det brede samarbeidet gjør at prosjektet og kampanjen rommer hele bredden av karrieremulighetene i mat- og måltidsbransjen. Prosjektet skal levere på to leveranser. I tillegg til profileringskampanjen, har vi utviklet en verktøykasse med bla. profileringsmateriell og undervisningsopplegg til fri bruk for bedrifter, skoler og opplæringskontorer, sier Hamborg.


Verktøykassen skal være til hjelp for dem som jobber med rekruttering til restaurant- og matfag. Og nå jobber vi med å gjøre den kjent for blant annet skolene, og det samarbeider vi bla. med Kommunenes Sentralforbund (KS) om.  I tillegg gjennomfører vi Landskonferansen for Restaurant- og matfag i Sandefjord 13. og 14. mai, som også er en god anledning til å fremsnakke bla. verktøykassen.  
 
Vi jobber også med å sikre videre finansiering fra LMD slik at vi kan fortsette det gode rekrutteringsarbeidet, avslutter Hamborg.

smak deg frem logo

Filmer, bilder, plakater og annet materiell er fritt tilgjengelig for nedlasting i den digitale verktøykassen på smakdegfrem.no. Innholdet kan brukes fritt av alle som ønsker å løfte frem Restaurant- og matfag. Klikk på bildet for å se og laste ned materiell. Foto: Smak deg frem

NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service og Handel, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers Landsforening (NKL), Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM), står bak det nasjonale rekrutteringsprosjektet.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Trine Knudsen Dabbadie
  • Digitalsjef
  • Henrik Hamborg
  • Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: