Justisdepartementet snur om egenvakthold på serveringssteder etter påtrykk fra reiselivet

Publisert

NHO Reiseliv er glad for at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) har lyttet til bransjen i spørsmålet om egenvakthold. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet på Flickr.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) bekrefter at vakter som er ansatt ved serveringsbedrifter, ikke blir pålagt 120 timer med kurs.

Politidirektoratet (POD) bestemte i august at nye regler for egenvakthold skal innføres fra årsskiftet. Alle som skal stå vakt på festivaler, konserter og serveringssteder, ville måttet ha 120 timer opplæring. I dag er kravet 25 timer.

NHO Reiseliv har reagert sterkt på de nye kravene til kursing, som ville vært en firedobling av hva både Politidirektorat og Justisdepartementet skisserte i 2014. De nye kurskravene ville kostet mellom 60.000 og 70.000 kroner per ansatt.

Justisministeren: – Dette går for langt 

Denne uken meldte Dagbladet at Justisdepartementet snur i saken.

 Jeg forstår problemet, og jeg er for så vidt enig i problembeskrivelsen. Dette går for langt. Da må vi rydde opp i det, og det gjør vi, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Dagbladet.

Han bekrefter overfor avisen at regelendringen ikke trer i kraft 1. januar 2018, og forklarer at det skal utarbeides mindre omfattende krav til opplæring.

I et brev til Politidirektoratet ber Justis- og beredskapsdepartementet om at direktoratet fastsetter korrigert opplæringsplan for ordensvakter med redusert timetall.

Lyttet til reiselivet

– Vi er veldig glad for å ha blitt lyttet til i denne saken. Vi har jobbet mot flere fronter, medlemmer har bidratt, og det er godt å se at departementet har snudd, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, sier til Studvest, studentavisen i Bergen, at grunnen til at utfordringene med de nye vaktkravene ikke ble fanget opp før, er at de gikk under radaren hos politikerne, på tvers av alle partier.

– Vi er glad for at politikere er ærlig på at de rett og slett ikke får med seg alt. Det viktigste nå er at kravet blir utsatt, og så må alle parter, både sikkerhetsbransjen og serveringsnæringen, inkluderes i arbeidet om hvordan kompetansekravene skal se ut, sier Krohn Devold.

I et brev til Politidirektoratet har NHO Reiseliv bedt om en plass i et nasjonalt faglig råd for vaktvirksomhet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: