Nasjonal ramme for vindkraft på land: NHO Reiseliv bekymret for naturtap

Publisert

Vindkraft (2)

Vindindustri må ikke ødelegge arbeidsplasser eller opplevelser for gjester som skal nyte norsk natur og opplevelser fremover, mener NHO Reiselivs kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad. Foto: Pixabay og Per Sollerman.

NVEs store vindkraftplan er lagt frem. Satsingen på fornybar energi må skje med minst mulig tap av norsk natur, mener NHO Reiseliv.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterte mandag sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. 13 områder i Norge er av NVE pekt ut som spesielt egnet for vindkraftutbygging. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

13 utpekte vindkraftområder

De 13 områdene som ligger inne i NVEs forslag, er godt spredt i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms:

 • Vest-Finnmark
 • Namdal
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Sunnmøre og Nordfjord
 • Sunnfjord og Sogn
 • Nordhordland og Gulen
 • Sunnhordland og Haugalandet
 • Vest-Agder og Rogaland
 • Aust-Agder
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
 • Østfold
 • Nordre Hedmark

Et generelt trekk er at de fleste områdene ligger mellom kyststripen og høyfjellet, skriver NVE.

NHO Reiseliv mener etableringen av en nasjonal ramme er bra for helhetlig planlegging, men at planen må bidra til å ivareta naturområder som har stor betydning for reiselivsnæringen, fastboende og besøkende.

– Naturbasert reiseliv har hatt en mangedobling de senere årene og representerer tusenvis av arbeidsplasser. Vi er bekymret om det viser seg at mye natur kan gå tapt i områder som allerede er viktige, eller som kan ha en fremtidig viktig betydning for norsk reiseliv, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Forventer stort engasjement

NVEs vindkraftplan sendes nå på høring.

– Nå må vi se nærmere på alle de foreslåtte områdene sammen med våre medlemsbedrifter, men det fremstår allerede nå tydelig for meg at reiselivet vil bli berørt dersom nærområdene til nasjonale klenodier som Nordkapp og Sognefjorden skulle bli preget av vindmøller, slik som NVE her foreslår, sier Habberstad.

– Vi forventer stort engasjement mange steder, og vi mener det blir svært viktig at lokale interesser blir lyttet til og tillagt større vekt enn i dagens konsesjonsprosesser, sier kommunikasjonsdirektøren.

Sikre naturen for fremtidige generasjoner

NHO Reiseliv har et langsiktig perspektiv: Norge skal befeste sin posisjon som en av verdens fremste destinasjoner for bærekraftige natur- og kulturopplevelser.

– Villmarkspreget natur er mangelvare, og derfor er det vår jobb å sikre at mest mulig av norsk natur forblir like vakker, spektakulær og levedyktig, slik at den kan nytes av fremtidige generasjoner fastboende og besøkende, sier Habberstad.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: