Klokt å revidere konsesjonsregimet for vindkraft

Publisert

Mann, gutt og jente sykler på toppen av et lite fjell

Sterke aktører ønsker å gå tilbake til et vindkraftkonsesjonsregime med ivrige investorer, rask saksbehandling og lite lokal innflytelse. NHO Reiseliv mener regjeringen gjør klokt i å revidere reglene og revurdere praksisen.

Det pågår en kampanje med mange sterke aktører som ønsker å gå tilbake til det vindkraftkonsesjonsregimet som har vært, med ivrige investorer, rask saksbehandling – særlig ved vesentlige endringer og lite lokal innflytelse. NHO Reiseliv mener derimot at regjeringen gjør klokt i å revidere reglene og revurdere praksisen.

Oversikten over konsesjoner behandlet av NVE viser at 90 vindkraftkonsesjoner er gitt pr i dag. 17 av disse har startet utbyggingen. Det er vedtatt vindkraftverk i 9 av dagens 11 fylker, det er søkt om vindkraft i alle fylker bortsett fra Oslo. 51 konsesjoner har blitt avslått eller trukket. 26 søknader venter på behandling.

– Vindindustri bør ikke ødelegge sentrale reiselivs- og friluftsområder, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Flere muligheter enn vindindustri

– Den nødvendige elektrifiseringen av samfunnet, må selvsagt fortsette, men det er grunn til å se på flere måter å fylle behovet her enn en massiv utbygging av vindindustri på land. Reiselivet støtter oppgradering av vannkraftverk og havvind. Vind på land må bare bygges der det er lokalt forankret og har flere fordeler enn ulemper lokalt. Vindindustri bør ikke ødelegge sentrale reiselivs- og friluftsområder, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

De største konfliktene rundt vindkraft har truffet når det har gått svært mange år fra konsesjon er gitt, til reviderte planer med vesentlig endrede forhold, raskt har blitt godkjent uten lokal tilslutning.

– Kort sagt kan vi si at den teknologiske utviklingen plutselig har skutt fart og gjort vind mye mer interessant som investeringsobjekt, men mindre attraktive som nabo, sier reiselivsdirektøren.

– Det betyr selvsagt ikke at NHO Reiseliv mener at alle de 90 gitte konsesjonene bør trekkes tilbake. Der vind på land allerede er besluttet og konsesjonsvilkårene overholdt, bør forutsigbarhet gjelde, sier Krohn Devold.

Sårbare og verdifulle områder må skjermes

NHO Reiseliv hadde ønsket en nasjonal ramme som kunne skjermet spesielt sårbare og verdifulle områder velkommen, men opplevde ikke at det fantes en god metode for å sitte på en annen kant av landet og definere slike områder.

– Derfor tror vi på et nytt konsesjonsregime, med strengere rammer og innenfor de områder de lokale mener er best egnet for denne type industri, avslutter Krohn Devold.

 Les også: 

Vindindustri og reiseliv

Vindkraft er en bærekraftig energiform, som bør legges til rette for på egnede industriområder, uten å ødelegge for de 175 000 arbeidsplassene som allerede skaper verdier i reiselivet. Man må heller ikke ødelegge opplevelsen for de gjestene som skal nyte norsk natur og norske opplevelser i generasjoner fremover.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: