Mer om camping

Oversiktsbilde over Larkollen Camping

Larkollen Camping, Østfold.

NHO Reiseliv er campingbedriftenes viktigste støttespiller når det gjelder kvalitetssikring, utvikling og målrettet markedsføring.

Campingnæringen er i stor vekst. Mange campingplasser har oppgradert sine anlegg og tilbyr utleiehytter av høy standard. Campingbedriftene har god standard på sanitæranlegg og øvrige fasiliteter, og trekker til seg stadig nye kundegrupper.

NHO Reiseliv taler campingnæringens sak

Om lag 400 campingbedrifter er medlem i NHO Reiseliv.  For at campingnæringen skal fortsette å vokse og tilby gjestene uforglemmelige campingopplevelser, er det viktig at rammebetingelsene for bransjen reflekterer behovene i bransjen. Derfor jobber NHO reiseliv og campingadelingen målrettet for å fremme viktige saker for campingnæringen: 

Fakta om næringen - statistikk

NHO Reiseliv følger bransjen tett og publiserer jevnlig  oppdatert statistikk om campingbransjen. Dette gir oss verdifull innsikt og gode argumenter når vi møter lokale og sentrale myndigheter for å fremme viktige saker på vegne av våre medlemmer i campingbransjen.

Flere tall og nøkkelstatistikk for campingnæringen finner du i årsrapporten for norsk campingbransje her.

 Se også tall og fakta om reiselivsnæringen

Campingavdelingen i NHO Reiseliv

Campingavdelingen i NHO Reiseliv kvalitetssikrer norske campingbedrifter gjennom klassifisering og årlige kontroller etter nordiske stjernekrav. NHO Reiseliv tilbyr også målrettet markedsføring av campingbedrifter mot norske og utenlandske turister gjennom Norsk Camping Guide, bookingportalen Camping.no og campingkortet Camping Key Europe.

Sammen med Norsk Turistutvikling koordinerer NHO Reiseliv et nasjonalt nettverk for campingnæringen hvor 43 bedrifter deltar. Målet med nettverksprosjektet er å skape mer samhandling i næringen, bedre den teknologiske infrastrukturen, utvikle kompetansen og  skape muligheter for bedre lønnsomhet.

NHO Reiseliv jobber også for at campingbedriftene skal bidra til bevaring av natur, kultur og miljø gjennom miljøsertifiseringsordningen Green Key, en ordning som er spesielt tilrettelagt for den norske campingnæringen. Videre er NHO Reiseliv med i Nordisk Campingråd, et fellesskap med campingorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland, og i EFCO & HPA , et campingsamarbeid med 21 land i Europa.

Campingkonferanser

NHO Reiseliv gjennomfører to campingkonferanser i året, en på våren og en på høsten.

Vårkonferansen arrangeres på Kiel-ferga Color Fantasy i mars, og er årets største og viktigste møteplass for campingbedrifter og leverandører. Konferansen er en arena for å få faglig oppdatering, nye ideer, svar på spørsmål og mulighet til å treffe bransjekolleger til frisk debatt og meningsutveksling.

Høstkonferansen finner sted i oktober, og gjennomføres på ulike steder i landet hvert år. Innholdet i konferansen bestemmes ut fra satsingsområdene til det nasjonale campingnettverket, men handler overordnet om hvordan næringen kan øke verdiskapingen og heve omdømme og attraktivitet gjennom gode opplevelser og bærekraft.

Campingavdelingen i NHO Reiseliv har i tillegg ansvar for administrasjon og gjennomføring av autorisasjonsordningen som kvalitetssikrer driften av norske turistkontor.

Se også:

Siste publiserte dokumenter for campingnæringen:

 1. Campingguiden 2023

  Kart, stjerneklassifisering og info om campingplasser i Norge. Last ned campingguiden 2023 og få alt du trenger for å planlegge campingferie i Norge.

 2. Høringssvar: Forslag til endringer i TEK17 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

  NHO Reiseliv viser til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) høring om forslag om endringer i TEK17 § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

 3. Nordiske stjernekrav for camping

  NHO Reiseliv Camping og Nordisk campingråd utvikler Nordiske Stjernekrav, regelverket for klassifisering av campingplasser. Logg inn og last ned klassifiseringskravene her.

Grafikk Campingkonferansen 30 år

Campingkonferansen 2023

Kiel-fergen 14. - 16. mars

30-årsdagen til Campingkonferansen i 2023 blir en happening du ikke vil gå glipp av. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

 1. Viktig dom for campingnæringen

  NHO Reiseliv har vunnet frem i en sak som omhandler retten til å si opp en fast plass (sesongplass) på en campingplass. Dommen er prinsipiell og viktig for campingbransjen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: