Mer om camping

Oversiktsbilde over Larkollen Camping

Larkollen Camping, Østfold

NHO Reiseliv er campingbedriftenes viktigste støttespiller når det gjelder kvalitetssikring, utvikling og målrettet markedsføring.

Om lag 200 campingbedrifter er medlem i NHO Reiseliv. I likhet med andre deler av reiselivet er campingnæringen i vekst. Mange campingplasser har oppgradert sine anlegg og tilbyr utleiehytter av høy standard. Campingbedriftene har god standard på sanitæranlegg og øvrige fasiliteter, og trekker til seg stadig nye kundegrupper.

 

Fakta om næringen - statistikk

Campingnæringen har jevnt over hatt en positiv vekst i antall gjestedøgn. De siste to årene har campingplassene hatt mer enn 7,1 millioner gjestedøgn. Nordmenn utgjør det største markedet for norske campingplasser, og sto i 2014 for 80 prosent av alle campingovernattingene. Hver fjerde norske overnatting hos norske overnattingsbedrifter er på en campingplass (26 prosent i 2014). 

De viktigste utenlandsmarkedene er Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. I 2014 utgjorde disse 13,4 prosent av markedet med cirka 1 million gjestedøgn.

Sesonggjestene utgjør nær halvparten av alle campingovernattinger i Norge (47 % i 2014). Størst prosentvis vekst er det imidlertid fra bobilgjestene. Antall gjestedøgn med bobiler økte med 19 prosent fra 2013 til 2014, og utgjorde 12 prosent av alle campingovernattinger i 2014.

Det finnes cirka 700 statistikkpliktige campingplasser i Norge (699 i 2015). Om lag 260 av disse er vinteråpne.

En undersøkelse som ble gjennomført ved 20 campingplasser i 2015, viser at hver enkelt campingfamilie bruker i gjennomsnitt cirka 2100 kroner per døgn. Av denne summen brukes halvparten utenfor campingplassen. Undersøkelsen er gjennomført av Norsk Turistutvikling AS på oppdrag fra Nasjonalt Campingnettverk.

 Se også tall og fakta om reiselivsnæringen

 

Campingavdelingen i NHO Reiseliv

Campingavdelingen i NHO Reiseliv kvalitetssikrer norske campingbedrifter gjennom klassifisering og årlige kontroller etter nordiske stjernekrav. NHO Reiseliv tilbyr også målrettet markedsføring av campingbedrifter mot norske og utenlandske turister gjennom Norsk Camping Guide, bookingportalen Camping.no og campingkortet Camping Key Europe.

Sammen med Norsk Turistutvikling koordinerer NHO Reiseliv et nasjonalt nettverk for campingnæringen hvor 43 bedrifter deltar. Målet med nettverksprosjektet er å skape mer samhandling i næringen, bedre den teknologiske infrastrukturen, utvikle kompetansen og  skape muligheter for bedre lønnsomhet.

NHO Reiseliv jobber også for at campingbedriftene skal bidra til bevaring av natur, kultur og miljø gjennom miljøsertifiseringsordningen Green Key, en ordning som er spesielt tilrettelagt for den norske campingnæringen. Videre er NHO Reiseliv med i Nordisk Campingråd, et fellesskap med campingorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland, og i EFCO & HPA , et campingsamarbeid med 21 land i Europa.

 

Campingkonferanser

NHO Reiseliv gjennomfører to campingkonferanser i året, en på våren og en på høsten.

Vårkonferansen arrangeres på Kiel-ferga Color Fantasy i mars, og er årets største og viktigste møteplass for campingbedrifter og leverandører. Konferansen er en arena for å få faglig oppdatering, nye ideer, svar på spørsmål og mulighet til å treffe bransjekolleger til frisk debatt og meningsutveksling.

Høstkonferansen finner sted i oktober, og gjennomføres på ulike steder i landet hvert år. Innholdet i konferansen bestemmes ut fra satsingsområdene til det nasjonale campingnettverket, men handler overordnet om hvordan næringen kan øke verdiskapingen og heve omdømme og attraktivitet gjennom gode opplevelser og bærekraft.

Campingavdelingen i NHO Reiseliv har i tillegg ansvar for administrasjon og gjennomføring av autorisasjonsordningen som kvalitetssikrer driften av norske turistkontor.

Se også:

Camping er kvalitetsferie

Camping er en bransje i vekst, og gjestene forventer stadig høyere grad av kvalitet og opplevelser.

Som medlem av NHO Reiseliv får du personlig bistand og råd fra eksperter i bransjen - som kan gjøre den store forskjellen for deg og dine gjester.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: