Mer om camping

Oversiktsbilde over Larkollen Camping

Larkollen Camping, Østfold.

NHO Reiseliv er campingbedriftenes viktigste støttespiller når det gjelder kvalitetssikring, utvikling og målrettet markedsføring.

Campingnæringen er i stor vekst. Mange campingplasser har oppgradert sine anlegg og tilbyr utleiehytter av høy standard. Campingbedriftene har god standard på sanitæranlegg og øvrige fasiliteter, og trekker til seg stadig nye kundegrupper.

NHO Reiseliv taler campingnæringens sak

Om lag 400 campingbedrifter er medlem i NHO Reiseliv.  For at campingnæringen skal fortsette å vokse og tilby gjestene uforglemmelige campingopplevelser, er det viktig at rammebetingelsene for bransjen reflekterer behovene i bransjen. Derfor jobber NHO reiseliv og campingadelingen målrettet for å fremme viktige saker for campingnæringen: 

Fakta om næringen - statistikk

NHO Reiseliv følger bransjen tett og publiserer jevnlig  oppdatert statistikk om campingbransjen. Dette gir oss verdifull innsikt og gode argumenter når vi møter lokale og sentrale myndigheter for å fremme viktige saker på vegne av våre medlemmer i campingbransjen.

Flere tall og nøkkelstatistikk for campingnæringen finner du i årsrapporten for norsk campingbransje her.

 Se også tall og fakta om reiselivsnæringen

Campingavdelingen i NHO Reiseliv

Campingavdelingen i NHO Reiseliv kvalitetssikrer norske campingbedrifter gjennom klassifisering og årlige kontroller etter nordiske stjernekrav. NHO Reiseliv tilbyr også målrettet markedsføring av campingbedrifter mot norske og utenlandske turister gjennom Norsk Camping Guide, bookingportalen Camping.no og campingkortet Camping Key Europe.

Sammen med Norsk Turistutvikling koordinerer NHO Reiseliv et nasjonalt nettverk for campingnæringen hvor 43 bedrifter deltar. Målet med nettverksprosjektet er å skape mer samhandling i næringen, bedre den teknologiske infrastrukturen, utvikle kompetansen og  skape muligheter for bedre lønnsomhet.

NHO Reiseliv jobber også for at campingbedriftene skal bidra til bevaring av natur, kultur og miljø gjennom miljøsertifiseringsordningen Green Key, en ordning som er spesielt tilrettelagt for den norske campingnæringen. Videre er NHO Reiseliv med i Nordisk Campingråd, et fellesskap med campingorganisasjonene i Sverige, Danmark og Finland, og i EFCO & HPA , et campingsamarbeid med 21 land i Europa.

Campingkonferanser

NHO Reiseliv gjennomfører to campingkonferanser i året, en på våren og en på høsten.

Vårkonferansen arrangeres på Kiel-ferga Color Fantasy i mars, og er årets største og viktigste møteplass for campingbedrifter og leverandører. Konferansen er en arena for å få faglig oppdatering, nye ideer, svar på spørsmål og mulighet til å treffe bransjekolleger til frisk debatt og meningsutveksling.

Høstkonferansen finner sted i oktober, og gjennomføres på ulike steder i landet hvert år. Innholdet i konferansen bestemmes ut fra satsingsområdene til det nasjonale campingnettverket, men handler overordnet om hvordan næringen kan øke verdiskapingen og heve omdømme og attraktivitet gjennom gode opplevelser og bærekraft.

Campingavdelingen i NHO Reiseliv har i tillegg ansvar for administrasjon og gjennomføring av autorisasjonsordningen som kvalitetssikrer driften av norske turistkontor.

Se også:

Siste publiserte dokumenter for campingnæringen:

  1. Brev til statsforvalteren om viktig saksbehandling av naturskader etter Hans

    Det haster med å få på plass mer saksbehandlingskapasitet eller høyere prioritering av Naturskadeordningen i Landbruksdirektoratet. Uten fortgang vil bedriftene som ble rammet av ekstremværet Hans, bli dobbelt lidende.

  2. Brannsikkerhet på campingplasser

    1. januar 2022 trer nye regler for camping og brannsikkerhet i kraft. Her finner du spørsmål og svar på hvordan du oppfyller kravene.

  3. Campingguiden 2024 - 2025

    Campingguiden Camping i Norge er den mest komplette oversikten som finnes av norske campingplasser. Her finner du kart, stjerneklassifisering og alt du trenger for å planlegge campingferie i Norge.

Cruiseskip Color Line. Foto. Color Line.

Campingkonferansen 2024

Kiel-fergen 12. -14 mars

 Campingkonferansen i 2024 blir en happening du ikke vil gå glipp av. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Mann i jakke med NHO Reiseliv-logo. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: