Nå blir det hyppigere tilsyn hos båtturismebedrifter

Publisert

En motorbåt med fiskere om bord, på stille hav. Foto

Illustrasjonsfoto. Foto: Lauklines Kystferie AS

Sjøfartsdirektoratet øker tilsynsaktiviteten hos båtturisme-aktører. Målet er å bekrefte at aktørene oppfyller kravene til sikkerhet. Dette er positivt for hele bransjen, sier NHO Reiseliv.

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

– Vi er svært glade for at Sjøfartsdirektoratet nå styrker tilsyn og kontroll. Dette bidrar svært positivt inn for våre medlemmer, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelser i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Hvalsafari, båtsightseeing, fisketurer og RIB-turer kan være en fantastisk måte å oppleve norsk natur. Med forskriftsfestede rammer og god sikkerhet ombord tilbyr seriøse bedrifter langs hele norskekysten uforglemmelige opplevelser på sjøen, året rundt.

Sjøfartsdirektoratet varsler nå at de  vil nå intensivere tilsynsaktiviteten ut mot næringen. Dette for å føre tilsyn med at blant annet kvalifikasjonskrav for førere, krav til konstruksjon og utrustning av båt, sikkerhetsstyringsystemer, bemanning og reddningsmidler blir oppfylt.

– Forskriften er laget for å hindre tragiske ulykker. Alle som skal ta med seg folk ut i båt, må sette seg godt inn i hvilke krav som gjelder, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for Operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

NHO Reiseliv ønsker økt tilsyn velkommen

Reglene i forskriften gjelder både sightseeing, havrafting, båttaxi, skyss, fotosafari, hvalsafari, fiskeguiding eller lignende. Det samme regelverket gjelder, uansett hva aktiviteten kalles.

– Vi er svært glade for at Sjøfartsdirektoratet nå styrker tilsyn og kontroll til regelverket som stiller krav til konstruksjon og utrustning av båten, og kvalifikasjonskrav for føreren. Dette bidrar svært positivt inn for våre medlemmer, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig for opplevelser i NHO Reiseliv.

Disse reglene gjelder for sikkerhet ved båtturisme

Dersom du har med deg 12 eller færre passasjerer ut i båt, skal «Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer» følges. Dette er et regelverk som stiller krav til konstruksjon og utrustning av båten, og kvalifikasjonskrav for føreren.

Forskriften gjelder også selv om det ikke tas direkte betalt for turene, eksempelvis ved at et overnattingssted eller en restaurant tilbyr «gratisturer» eller «inkluderer» båttransporten i prisen.

Ved utleie av båt uten mannskap gjelder annet regelverk

Når man leier ut båt uten fører eller mannskap, skal leietageren følge det vanlige fritidsbåtregelverket. Utleier har likevel et stort ansvar for at dette skal være en sikker aktivitet.

Brosjyren "Safe at sea in Norway" skal bidra til å sikre at turisten får nødvendig informasjon, samtidig som utleier skal ha mulighet til å dokumentere at nødvendig opplæring blir gitt. Brosyren finnes på engelsk, tysk, polsk og russisk. Klikk på bildet for å laste ned eller bestille papirversjon fra Sjøfartsdirektoratet. Brosjyren inneholder en sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen, samt nyttige tips om lover og regler for båtførerbevis, vestbruk og fangst av fisk. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Utleie av båt er en forbrukertjeneste, og det stilles krav i produktkontrolloven og internkontrollforskriften om at utleier skal tilby en sikker tjeneste. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som fører tilsyn med de som leier ut båt uten mannskap.

Hvert år omkommer i gjennomsnitt 29 personer i fritidsbåtulykker, og de siste årene har mange personer mistet livet fra lånt eller leid båt.

– Altfor ofte ser vi turister ute i dårlig vær, i båter som ikke er tilpasset forholdene. Det er viktig at de som leier båt får informasjon om hvordan båten skal opereres, hvilke begrensninger båten har og hvem som skal varsles i en nødsituasjon. Tidlig varsling ved ulykker er viktig, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for Fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet Søreng.

Sjekkliste gir full oversikt for bedrift og gjest

Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med DSB og en rekke andre aktører, utarbeidet en sjekkliste som utleiere av fritidsbåter bør gå gjennom sammen med gjestene. Det er viktig å sikre at alt innholdet er forstått før leietageren får lov til å ta båten ut. Veilederen er oversatt til flere språk og kan lastes med her. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: