Store vekstmuligheter for reiselivet

Publisert

Mennesker i forgrunnen og scene i bakgrunnen med blå back-drop med hvit tekst.

Den Nasjonale Vinterkonferansen 2024 på Summit Kvitfjell, 29. februar og 1. mars, samlet reiselivs- og næringslivsaktører fra hele Norge til konferanse med fokus på bærekraftig vekst, innovasjon og nettverksbygging. Foto: World Cup Kvitfjell

Det er særlig tre tiltak som trekkes frem for å oppnå vekst, men næringen understreker at utviklingen må være bærekraftig.

Den Nasjonale Vinterkonferansen 2024 på Summit Kvitfjell ble nylig arrangert, og satte fokus på nøkkelutfordringer og muligheter for reiselivet i Norge.

Med en stadig økende internasjonal etterspørsel etter bærekraftige reisemål og autentiske opplevelser, valgte regjeringen høsten 2023 reiselivet som en av landets eksportsatsinger. Målet er ambisiøst, med en økning på 50 prosent i eksporten fra Norge, ekskludert olje og gass, innen 2030. 

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, som holdt et innlegg under konferansen om behovet for grønn kraft og hvordan vi må ta i bruk teknologi og de virkemidlene vi har tilgjengelig for omstilling, understreker betydningen av reiselivsnæringen som eksportvare:  

Reiselivet spiller en sentral rolle i den norske eksportsatsingen. Med den riktige tilnærmingen kan vi både dra nytte av veksten og utvikle et bærekraftig reiseliv. Investeringer i norsk reiseliv må gjennomføres med målrettede tiltak. Vekst er nødvendig, men det må skje på en bærekraftig måte, som tar hensyn til natur, miljø og lokalbefolkning. Det er nøkkelen til langsiktig suksess. 

For vekstsuksess kreves rette ressurser og optimale betingelser 

Tall fra Menon Economics viser enorme muligheter; det internasjonale reiselivsmarkedet er estimert til nær 20 000 milliarder kroner, med en forventet årlig markedsvekst på 3-5 prosent.  

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

Ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Nasjonal omsetning fra reiselivsnæringen forventes å nå 330 milliarder kroner i 2030, med den største veksten innen det utenlandske segmentet, som forventes å øke med 67 prosent til omtrent 66 milliarder kroner. 

For å lykkes med veksten, er det flere tiltak som er nødvendig: Vi må satse offensivt på markedsføring, sikre tilgang på kompetent personell og legge til rette for gunstige rammebetingelser for reiselivsnæringen. Spesielt viktig er formueskatten på arbeidende kapital, moms og flypassasjeravgiften, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, som holdt innlegg under konferansen om eksportsatsingen og tiltak. 

For Innlandet spesielt er det viktig å ha gode transportårer for grønt reiseliv, slik at Norge oppleves som tilgjengelig for utenlandske gjester. 

Økt fokus på helårsreiseliv 

Bjørndal deltok, sammen med Anders Buchardt, eier og reiselivsutvikler av AlpinCo, Aase Marthe J. Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge og Erik W. Jakobsen, partner og styreleder hos Menon Economics, i et panel som diskuterte hvordan vi skal skape vekst, men samtidig håndtere den på en bærekraftige måte og hvilke tiltak som er nødvendige.

Flere viktige aspekter ble trukket frem, blant annet viktigheten av bevaring av natur, at reiselivsproduktet må være av god kvalitet, samarbeid mellom aktører og næring, hvilke turistgrupper man skal satse på og helårsturisme. Allemannsretten, overturisme og merket for bærekraftig destinasjoner ble også diskutert. 

Buchardt la vekt på at de ikke ønsket å ekskludere noen turistgrupper til Norge. Han trakk også frem det han omtalte som et karikert bilde av Norge med overturisme og områder som er fullstendig utbygd. – Dette gjelder få steder, noen ganger i året. Problemet er vel heller "underturisme". 

Fem personer som står på en scene under en panel debatt

Debattleder Arne Hjeltnes, Aase Marthe J. Horrigmo, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Erik W. Jakobsen, partner og styreleder hos Menon Economics og Anders Buchardt, eier og reiselivsutvikler av AlpinCo i paneldebatt om bærekraftig utvikling av reiselivet. Foto: NHO Reiseliv

Vi må ha større geografisk spredning og jobbe med å utvide sesongen. Med mest mulig helårsturisme og jevn fordeling av aktiviteter gjennom hele året, kan vi løse både lønnsomhetsutfordringener for bedriftene og redusere fotavtrykket på natur og miljø, sier Jakobsen.  

Vi må ha et reiseliv som minimerer fotavtrykket i naturen og øker bevisstheten rundt tåleevne. Det er helt avgjørende for å ivareta bærekraften i reiselivet. Vi må også jobbe med å finne nye gjester og søke nye markedet. Dette vil være med å øke eksporten til Norge, sier Bjørndal.  

Summit Kvitfjell viser bransjeutvikling med høy faglig-, sportslig-, og sosial karakter og hvordan Worldcup Cup Kvitfjell som idrettsarrangement og Visit Lillehammer jobber sammen på en destinasjon, sier Dagny Øren, bransjesjef for Opplevelser, kultur, idrettsevent og destinasjonsselskaper i NHO Reiseliv. Her knyttes reiselivsaktørene sammen med overnatting, bespisning og aktiviteter. Årets nyhet var smaksløypa i Ringebu som har potensial til å bli som et godt tilbud til kommende besøkende i dalen. 

Bærekraftig reiseliv

Vi jobber for at Norge skal være en bærekraftig destinasjon. Stikkord: Bærekraftige innkjøp, mindre matsvinn, nasjonale turstier og mye mer.

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: