Kokken står lenger i jobben

Publisert

I 2005 sto en restaurantkokk i snitt 6,5 år i yrket. Nå er tallet 10,5 år.

Det viser en rapport fra Arbeidsmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Trondheim som ble publisert i november 2013

«Frafallet fra yrket for kokker som hadde begynt i arbeid etter endt utdanning, er etter vårt syn ikke alarmerende høyt og helt sikkert lavere enn tidligere undersøkelser har vist», heter det i rapporten.

Generelt stor trivsel

Det er også relativt få helserelaterte grunner til at kokker slutter i jobben, ifølge rapporten. Kokkene oppgir generelt stor trivsel med jobben og var optimistiske med hensyn til å fortsette i yrket og å være i arbeid som kokk om fem år.

«De viktigste grunnene til å ville fortsette som kokk var at det å være kokk ble ansett som et spennende og kreativt arbeid og at man opplevde å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø», heter det i rapporten.

Enorme jobbmuligheter

– Dette må vi bygge videre på, og fortsette å oppmuntre unge til å velge reiselivsnæringen, som er en næring for fremtiden. Alle utdannede og kvalifiserte kokker og servitører går sikre jobber i møte i en voksende bransje som trenger ungdom og sosiale mennesker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Kokk- og servitøryrket ble viet stor oppmerksomhet under NHOs årskonferanse Læringslivet i Oslo tidligere denne måneden. Mesterkokk Bent Stiansen, som driver den kjente restauranten Statholdergaarden, var en av innleggsholderne. Han trakk frem verdien av å ha lærlinger.

Byggestein i næringen

«For det første ser vi det som et samfunnsansvar å bringe vårt fag og våre verdier videre til en ny generasjon fagarbeidere. Dette er en tradisjon vi har lang erfaring med i hotell- og restaurantbransjen. Det å «gå i læra» har vært et begrep som er en av de viktigste byggestenene i næringen vår», skriver Stiansen i en kommentarartikkel i Aftenposten.

Bli lærebedrift

Det finnes svært mange gode grunner for søke om å bli godkjent lærebedrift og tilby læreplasser. Her er fem av dem.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: