– Det at det var mye snakk om seksuell trakassering i fjor og forfjor, betyr ikke at problemet er løst

Publisert

#005

Fra venstre: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, Clas Delp fra Fellesforbundet, Kristin Krohn Devold, adm.dir. i NHO Reiseliv, Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, og Unn Kristin Olsen fra Parat. Foto: Trine Knutsen-Dabbadie.

Nær 8 av 10 opplever at det er lite fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen i julebordsesongen. Mandag 18. november lanserte et samlet arbeidsliv et nytt samtaleverktøy som skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb.

Ny undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av NHO Reiseliv, blant 1004 nordmenn over 18 år, viser at 78 prosent opplever at ledelsen har lite fokus på seksuell trakassering opp mot julebordsesongen.

– Vi er nå i gang med julebordsesongen som er en god anledning til å minne om ansattes rett til en arbeidsplass uten seksuell trakassering. Det at det var mye snakk om seksuell trakassering i fjor og forfjor, betyr ikke at problemet er løst. Alle arbeidsgivere har nå en naturlig anledning til å ta opp temaet med sine ansatte. Bedrifter som ikke har rutiner for forebygging og håndtering, bør få dette på plass, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

#005

Engasjert samtale: Adm.dir. i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under mandagens lanseringen. Foto: Trine Knutsen-Dabbadie.

Felles front mot seksuell trakassering

Mandag 18. november lanserte partene i utelivsbransjen (NHO Reiseliv, Virke, Parat, Fellesforbundet, og KS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet et nytt samtaleverktøy som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å snakke med sine ansatte om seksuell trakassering.

Arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie (H), var en av foredragsholderne under lanseringen:

– Jeg håper dette verktøyet kan senke terskelen for at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen kan diskuterer hvor grensen går på deres arbeidsplass. Skal man klare dette må man ha en inngang til å snakke om det. Dette verktøyet håper jeg kan være inngangen som gjør det mulig å snakke om et tema som mange syns er vanskelig, uttalte Hauglie om det nye samtaleverktøyet.

– Dette viser trepartssamarbeid på sitt beste. Det handler om å utvikle nye metoder og arbeidsformer for å løse et problem hvor vi trenger å stå sammen for å finne de gode løsningene. Nå gjenstår det bare at vi tar verktøyet i bruk, avsluttet Hauglie.

#005

Samtaleverktøyet er utformet i det velkjente kahoot-formatet.

Verktøyet er utformet som en Kahoot-lignende quiz, hvor arbeidsgiver og ansatte i en virksomhet skal igjennom 12 ulike dilemmaer med fire svaralternativer. Resultatene fra svarene danner utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

– Det nye samtaleverktøyet som lanseres i dag senker terskelen, og gjør det lettere å snakke om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Jeg anbefaler alle ledere å ta det i bruk, sier Krohn Devold.

4 av 10 bedrifter tar grep

En undersøkelse gjennomført blant NHO Reiselivs medlemmer innen overnatting og servering viser at 4 av 10 bedrifter har gjennomført, eller planlegger å gjennomføre tiltak for å forebygge seksuell trakassering.

– Det er en god start, men vi har fortsatt en vei å gå, sier Krohn Devold.

Samtaleverktøyet er en del av kampanjen #settestrek som tidligere har utarbeidet både kurs og veileder for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

Verktøyet som ble lansert mandag 18. november er spesielt rettet mot overnattings- og serveringsbransjen, men det kan også brukes av andre bransjer, og er tilgjengelig på https://quiz.settestrek.no/start

Se også:

Seksuell trakassering

Vi arbeider for å forebygge og håndtere seksuell trakassering i næringslivet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: