Spørsmål og svar om Salutt-kurs for utelivsansatte i Oslo

#005

Målet med Salutt er å gjøre utelivet i Oslo trygt både for ansatte og gjester. Illustrasjonsfoto: Per Thrana.

Oslo kommune har besluttet at alle heltids- og deltidsansatte som jobber på utesteder etter klokken 01.00, og som har befatning med skjenking av alkohol, skal gjennomføre Salutt-kurs i regi av kommunen.

Salutt står for «sammen lager vi utelivet tryggere». Salutt-kurset er en kompetansedag for ansatte i utelivsbransjen. Kurset koster 500 kroner, og prisen inkluderer undervisning, matservering, avsluttende prøve og kursbevis.

Her finner du tidspunkter og påmelding for Salutt-kurs i Oslo 

 

Men hvem må egentlig ta kurset? NHO Reiseliv har stilt en rekke spørsmål til Oslo kommune om ulike sider ved kurskravet.

Kan ikke nyansatte jobbe etter klokken 01.00 før de har gjennomført kurset og bestått prøven?

Ved kontroll må det kunne dokumenters Salutt-kursbevis for de som er ansatt og i arbeid på stedet. Er det en nyansatt på opplæring, vil det kunne være tilstrekkelig å fremvise kvittering på at personen er påmeldt Salutt-kurs.

Hva er tidsfristen for å ta prøven for de som er ansatt i dag?

I utgangspunktet er ikrafttredelsen av forskriften regulert av kunngjøringstidspunktet, jf. forskriftens § 11. Forskriften ble publisert og kunngjort 14.06.2018. Vår interne kontrollstrategi innebærer likevel at vi ønsker å gi bransjen høsten 2018 på å få tatt kurset. Sanksjonsrettet kontrollvirksomhet blir iverksatt fra januar 2019. Så da er svaret at for de som er ansatt i dag, må kurset tas i løpet av høsten 2018.

Kan man bli tildelt prikker etter alkohollovens prikkesystem ved brudd på regelverket?

Ja.

Hvilke konkrete konsekvenser har det hvis en ansatt ikke har gjennomført/bestått kurset/prøven og jobber med servering av alkohol etter klokken 01.00?

Skjenkesteder med ansatte uten gyldig kursbevis har ikke lov til å holde åpent etter klokken 01.00. Avhengig av omstendighetene i saken kan avvik i forskjellige varianter anses som:

  • brudd på skjenketidsbestemmelsene jf. alkoholloven § 4-4, som gir 4 prikker i henhold til alkoholforskriften § 10-3.

  • brudd på vilkår jf. alkoholloven § 4-3, som gir 1 prikk i henhold til alkoholforskriften § 10-3. 

  • et svært skjerpende element etter alkoholforskriften § 10-4 andre ledd, som kan gi flere prikker i saker der det foreligger grunnlag for tildeling av prikker grunnet andre overtredelser av alkoholforskriften § 10-3. Konsekvensen av brudd på regelverket og prikktildeling er at kan det føre til inndragning av skjenkebevillingen.

Samtidig må det presiseres at formålet med innføringen av kravet ikke er å sanksjonere. Oslo kommune innfører Salutt-kurset for å bidra til å gjøre utelivet i byen tryggere for gjester og de som jobber i utelivsbransjen. Både politiets logg og statistikk, og skjenkekontrollens statistikk, viser at de fleste alkoholrelaterte utfordringene oppstår etter kl. 01.00. Salutt-kurset skal bidra til å gi ekstra god kompetanse til dem som har den mest krevende arbeidstiden.

Vil en middag som skulle være ferdig til klokken 24.00, men som blir forsinket og man går ut over 01.00, bety at man bryter reglene?

Ja, hvis de som har befatning med alkoholserveringen, ikke har Salutt-kurs.

Hva med store og små banketter hvor det ofte kan være 50 servitører inne og mange er tilkalling/ekstrahjelp? Hvor lang ansettelse må en ansatt ha for at det er et krav om å ta Salutt-kurs, eksempelvis når man må ha ekstra folk på 17.mai? Hva med ekstrahjelper, studenter og skoleelever som kun jobber i ferier? Omfattes ledere og mellomledere som har ansvar og oversikt over hotellet kveld/natt?

Dette avhenger av hva de aktuelle personene gjør på stedet. Har de ikke befatning med alkoholserveringen etter klokken 01.00, trenger de ikke å ha tatt Salutt-kurs. Har de befatning med alkoholserveringen etter klokken 01.00, trenger de å ha tatt Salutt- kurs. At de jobber i kortere perioder, har lederstilling, jobber på 17. mai, i ferier, eller at de er studenter, har ikke noe å si i den vurderingen.

Vi oppfatter at ryddehjelp nå ikke lenger omfattes. Mange i hotell/bankett har egne folk som rydder etter at arrangementet/middagen er ferdig.

Ryddeoppgaver etter at arrangementet er ferdig, vil etter alle solemerker ikke innebære befatning med alkoholserveringen, så de trenger ikke å ha tatt Salutt-kurs.

Vi ser at vektere er unntatt. Hva med de som har godkjent egenvakthold etter lov om vaktvirksomhet?

De som jobber som ordenvakter og ikke har noe å gjøre med alkoholserveringen, trenger ikke ta Salutt-kurset. Egenvakthold regnes også som vaktvirksomhet. Utgangspunktet er at de ikke er omfattet av kurskravet. Men de velkommen til å ta kurset.

Omfattes skjenking med ambulerende bevilling, skjenkebevilling for en enkelt anledning og tillatelse til å benytte en skjenkebevilling et annet sted for en anledning?

Kurskravet gjelder i utgangspunktet de stedene som har fast bevilling og holder åpent etter klokken 01.00.

Vil lukkede selskap være berørt av kurskravet, for eksempel servering på møterom, hotellrom og lignende?

For de stedene som har skjenkebevilling for et lukket arrangement, altså en sluttet krets av personer som samles for et bestemt formål i et bestemt lokale, for eksempel til bryllup, jubileum, firmafest, så trenger ikke serveringspersonalet Salutt-kurs. Kretsen av personer må imidlertid ikke være åpen for utenforstående. Det er ikke tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner, skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Det hjelper heller ikke at antallet gjester er begrenset, eller at arrangementet i innbydelsen er betegnet som et «sluttet selskap».

Hva med det som serveres fra resepsjon til boende gjester etter at annen servering er stengt, ellerservering i resepsjonen fra «lobby shop»? Omfattes alle som arbeider i resepsjonen av kravet om kurs? Hva med minibar på rommene og de som fyller opp minibarene, og likedan med romservice,som serverer mat og drikke på hotellrommene?

Det er ikke gjort eksplisitte unntak for hotellansatte i den nye åpningstidsforskriften. Det er likevel enighet om at hotellene har noen spesialsituasjoner som det ikke har vært hovedfokus på ved vurderingen av innføringen av kurskravet. Deler av hotellvirksomheten er klart en del av utelivet, andre deler av virksomheten er ikke i like stor grad det. For hotellbarene som er i tilknytning til resepsjonen eller på eget område, så er i utgangspunktet de ansatte som har befatning med skjenking og servering av alkohol og som jobber etter klokken 01.00, i omfattet av kurskravet.

Her er vår tilnærming at stedene selv er nærmest til å kjenne sin egen organisering av hvem som gjør hva til hvilke tidspunkt og dermed hvem konkret dette gjelder i sin organisasjon. Det er ikke Oslo kommunes fokus å kontrollere utførelsen av romservice og påfyllingen av minibarene på byens hoteller. Dette eksempelet ble diskutert på møte, og problemstillingen var da at det eksempelvis var tom minbar etter klokken 01.00 fordi det var glemt påfylt, ikke at en av gjestene eksempelvis hadde tømt den. Det er vår vurdering at det i det eksempelet ikke vil utgjøre et avvik om en ansatt uten Salutt-kurs fyller på minibaren.  Det samme er vår vurdering hva gjelder en serveringssituasjon der boende gjester eksempelvis bestiller alkohol til rommet etter at annen servering er stengt.


Les mer om Salutt-kurset på Oslo kommunes nettsider


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: