Utelivet sammen mot narkotika

Publisert

Ola Smith-Simonsen, daglig leder ved utestedet Jæger, og Ingvild Moe Havaas Eriksen i NHO Oslo og Akershus på Kulturhuset.

Utelivet i Oslo går sammen for å bekjempe narkotika, og etterlyser et bedre samarbeid med politiet. Nå tar utelivet initiativ til en ny stiftelse mot narkotika.

Onsdag 31. august inviterte flere store utelivsaktører politiet og andre aktuelle samarbeidspartnere til et allmøte for å diskutere hvordan de kan samarbeide bedre i kampen mot narkotika.

– Vi er for et åpent og inkluderende uteliv. Narkotika er en trussel mot dette. Utelivet skal være til for at folk skal kunne gå ut og kose seg. Det må de kunne gjøre uten at de skal måtte se seg over skulderen,  sier Ola Smith-Simonsen, daglig leder av Jæger, som sammen med blant annet utestedene Kulturhuset og Blå har tatt initiativ til stiftelsen.

Et samfunnsproblem

Illegale rusmidler har blitt et stort samfunnsproblem, og utestedene bruker store ressurser på å hindre at bruk av narkotika skjer på deres steder. Bransjen opplever imidlertid at samarbeidet med politiet fungerer dårlig, og at ansvaret overlates til utestedene selv.

«Dessverre ser vi at kontakt med politiet, herunder preventivt arbeid, eller eksempelvis overlevering av brukere eller selgere tatt på fersken, i flere tilfeller blir tatt imot på en negativ måte. Det kan på bakgrunn av dette virke som om politiet ser sin egen rolle som kontrollinstans, og således overlates det faktiske ansvaret til utestedene», skriver initiativtakerne i et innlegg i Aftenposten.

«Krogar Mot Knark»

Utelivsaktørene viser til prosjektet «Krogar mot Knark» i Stockholm, og oppfordrer Oslo til å følge Stockholms eksempel. «Krogar Mot Knark» er et svært vellykket samarbeidsprosjekt mellom politi og uteliv som har lyktes med å redusere bruken av illegale stoffer på Stockholms utesteder. I Oslo er det etablert et samarbeid mellom politi, uteliv og kommunen gjennom prosjektet Salutt, som har bidratt til å redusere fyllevolden i hovedstaden. Salutt-prosjektet omfatter imidlertid ikke illegale rusmidler.

– Illegale stoffer er et alvorlig samfunnsproblem. Det er et eget fagfelt som krever egen kompetanse. Utestedene skal ta ansvar og gjøre alt de kan for å hindre bruk av narkotika, men ansvaret kan ikke ligge på utestedene alene. Det har de ikke kompetanse eller ressurser til, sier Ingvild Moe Havaas Eriksen, seniorrådgiver i NHO Oslo og Akershus.

Ønsker samarbeid

Hun stiller seg bak utelivsbransjen, og ønsker et bedre samarbeid mellom bransjen og politiet.

– Dette dreier seg om et kriminelt miljø som fører med seg mye negativt. Det er politiet som har den rette kompetansen som kreves for å hindre kriminalitet. Derfor er det viktig å få på plass et samarbeid mellom politi og uteliv, sier Eriksen.

– De kan være en viktig støttespiller for utelivsaktørene, gi råd, veilede og bistå hvis det oppstår problemer. Salutt, som kan vise til svært gode resultater, kan være en arena for å få i gang et slikt samarbeid, sier Eriksen.

Én av fire på byen har brukt narkotika

Folkehelseinstituttet publiserte nylig en forskningsrapport som viser at blant folk som går ut på byen i Oslo, har 25 prosent nylig brukt ett eller flere illegale stoffer. Det viser spyttprøver fra 1100 personer ved 12 utesteder i Oslo høsten 2104.


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: