Foto:

Rapporter om kompetanse- og arbeidskraftsbehov i reiselivet (KAS)

NKL Kokkelandslagene 2017

NKL Kokkelandslagene 2017. Foto:

Norsk reiseliv preges av mangel på arbeidskraft. Å skaffe kvalifiserte medarbeidere, spesielt faglært arbeidskraft, er en utfordring for mange reiselivsbedrifter. Her finner du rapporter som gir en grundig situasjonsbeskrivelse og forslag til tiltak for å løse problemene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: