NHO Reiseliv

Innhold

Digital Matkontroll: 50 % rabatt til NHO Reiselivs medlemsbedrifter

Med Digital Matkontroll er du godt forberedt til Mattilsynets inspeksjoner.

Som medlem kan du nå bestille det mest brukte systemet for mattrygghet i Norden. Systemet er enkelt å bruke og gjør deg enda bedre forberedt til Mattilsynets inspeksjoner.

Mattilsynet har godkjent nye, nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis for bransjer som serverer mat. De nye reglene er implementert i Digital Matkontroll som NHO har lansert med 50 prosent rabatt for medlemsbedrifter.

De nye nasjonale retningslinjene for god hygienepraksis retter seg mot hoteller, restauranter, kantiner, catering, institusjoner og andre som serverer mat. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med NHO Service og NHO Reiseliv. 

Dette sier brukerne:

Dette erstatter retningslinjer fra 1997/98. Reglene er lagt inn i Digital Matkontroll, som er et digitalt og enkelt IK-matprogram med en egen HACCP-plan, fareanalyse og en oversikt over de kritiske punktene på et kjøkken. Systemet oppdateres automatisk med endringer i lovverket slik at din bedrift alltid vil være à jour med kravene fra Mattilsynet.

Det danske selskapet eSmiley laget systemet i kjølvannet av at smilefjesordningen ble innført i Danmark. Da ordningen ble innført, meldte det seg et stort behov for et digitalt kontrollsystem som kunne gjøre det enklere å gjennomføre internkontroll av mat og hygiene.

- NHO Reiseliv og NHO Service og Handel har jobbet tett med eSmiley, og har utarbeidet felles bransje-retningslinjer for hvordan et kjøkken enkelt og effektivt oppnår høy grad av hygiene og mattrygghet.
Bransjeretningslinjene er anerkjent av Mattilsynet, og ved å ta i bruk eSmiley vil dette gjøre våre medlemmer enda bedre rustet til å få et bredt smilefjes etter tilsyn.
Morten Karlsen, leder av NHO Reiselivs Innkjøpskjede

Tidsbesparende

Med Digital Matkontroll har du alt til IK-Mat samlet på ett sted. Registrering kan gjøres enkelt og raskt både på PC, nettbrett og smarttelefon. Bedriften sparer mye tid på at registreringen foregår online, også under tilsynsbesøk. Med ett enkelt klikk kan man vise fram akkurat den dokumentasjonen Mattilsynet vil se.

Det mest brukte systemet for mattrygghet i Norden

Etter at systemet ble lansert i Danmark i 2007 har tusenvis av danske og utenlandske kjøkken tatt det i bruk. En undersøkelse i Danmark viser at 98 prosent av eSmileys danske kunder fikk smilefjes ved siste kontrollbesøk. Over 9.000 kjøkken bruker i dag systemet i Danmark. I Norge er markedet på 14.000 kjøkken i hotell, restaurant, kantine, fastfood og storhusholdning.


Se også:

#tryggmatTwitterInstagram

nhoreiseliv.no/tryggmat

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: