Reiselivets Bransjedag: Et optimistisk bilde av fremtiden til norsk reiseliv

Publisert

Kristin Krohn Devold sammen med Arne Hjeltnes

KONFERANSE: Reiselivets Bransjedag gikk av stabelen mandag 8. november, og bød på foredrag, innlegg og oppdateringer om viktige tema for bedriftsledere innen uteliv- og servering, overnatting, opplevelser og destinasjon. Foto: NHO Reiseliv.

Etter lang tid med nedstenging og pandemi, kan reiselivsbedriftene endelig se fremover igjen. Dette kom frem under Reiselivets Bransjedag 2021.

— Det er nytt at det blir puttet mye penger i næringen, men nå skjer det vanvittige investeringer i reiselivet!

Slik lød åpningstalen under Den store bransjedagen 2021 denne uken. Konferansier Arne Hjeltnes, som sto ansvarlig for velkomsten, fylte salen med optimisme. Etter lang tid med nedstenging og pandemi, kan reiselivsbedriftene i Norge endelig begynne å se fremover igjen.

— Det foregår mange spennende ting i det segmentet som heter "reason to go". Norske varer er utrolig spennende, derfor er det viktig at vi nå promoterer lokale opplevelser og produkter. Opplevelser skaper en grunn til å utforske Norge som reisedestinasjon og øker betalingsviljen, sa Hjeltnes.

HYBRID: Reiselivets Bransjedag gikk både fysisk og digitalt. Konferansen kunne by på inspirasjon og innsikt fra reiselivsledere, bransjekolleger og eksperter fra inn- og utland. Foto: NHO Reiseliv.

Markedsføring og samarbeid

Noen aktuelle temaer under årets konferanse handlet blant annet om pandemiens konsekvenser for reiselivsbedriftene og de ansatte, fremtidsutsiktene til næringen, det grønne skiftet og et reiseliv i bærekraftperspektiv.

Samarbeidsperspektivet gikk i tillegg som en rød tråd gjennom hele konferansen.

— Vi må samarbeide for å få til branding av et reisemål. Det er viktig å støtte den lokale produksjonen av mat, sprit og annet. Folk må jobbe sammen innad og på tvers av bransjene. Det er det som er "indrefileten" i reiselivet og som gjør at det blir aktivitet i område. Det trenger ikke å være fancy, men det må være ekte det vi driver med, poengterte Hjeltnes.

— Flinke folk blir den viktigste ressursen i fremtiden. Vi trenger mange av dem og vi trenger de som brenner for det de gjør, men det er også utfordringen.

Medlem i NHO Reiseliv? Se opptak av Reiselivests branjsedag 2021 i opptak her. 

Forventer betydelig omsetningsvekst

OPTIMIST: Erik Jakobsen, Managing Partner i Menon Economics, ga et optimistisk bilde av fremtiden til norsk reiseliv. Foto: NHO Reiseliv.

I løpet av pandemien har mange ansatte i reiselivsnæringen vært permitterte, og flere av disse har funnet nye jobber. I tillegg har det vært færre utenlandske gjestearbeidere på grunn av pandemien. Det har skapt en akutt etterspørsel etter nye ansatte hos nesten alle bedrifter innen reiseliv i landet.

I den ferske Menon Economics-analysen, "Norsk reiseliv mot 2025 og 2030", fremkommer det at det vil ta flere år før sysselsettingen kommer opp til et normalt nivå, slik vi kjenner den før pandemien.

— Menons prognose er at sysselsettingen i 2030 vil være omtrent lik som i 2019. Produktiviteten vil øke, så det er positivt, men det vil være utfordringer med å få tak i nok folk, sa Erik Jakobsen, Managing Partner i Menon Economics.

Ifølge Menons prognoser vil norsk reiselivs omsetning øke med 45 prosent frem til 2030, til 300 milliarder. Det forventes at omsetning vil passere 2019-nivå allerede i 2023, mens årlig trendvekst vil være 5 prosent fra 2025. Yrkestrafikken kommer trolig til å vokse med 3 prosent frem til 2030. Det spås en varig endring innen yrkessegmentet, men det forventes en vekst innen feriemarkedet; Med mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter unntatt yrkesreisende.

— Vi forventer at reiselivsnæringens eksportinntekter vil være tilbake til 2019-nivå i 2023 og nå 50 milliarder i 2027, la Jakobsen til.

Det ble også lansert en klimarapport om hvordan norsk reiseliv skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn. Mer informasjon kommer på NHO Reiseliv sine sider.

NY TREND: Catharina Fischer, partner i Realizing Progress, pekte på en rekke nye trender og endrede reisemønstre, forsterket av pandemien. — Folk er mer oppmerksomme på sin egen helse og ønsker å gjøre ting nå og ikke om 10 år, sier hun. Foto: NHO Reiseliv.

Oppfordrer til å sette tredje dose

Etter en lang pandemiperiode, er bransjen endelig i ferd med å hente seg inn igjen. Samtidig har flere byer i Norge innført nasjonale koronatiltak i lys av nye smitteutbrudd denne høsten.

— Nå må myndighetene besinne seg, sa Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Dette ble et viktig budskap på konferansen.

— Myndighetene må ha is i magen. Det er ikke mange innlagte på norske sykehus, derfor ber vi om å ikke innføre nye tiltak som rammer vår bransje og som ikke vil virke. Det eneste som funker er vaksinering. Sett tredje dose, og vaksiner de som ikke er vaksinert, sa Krohn Devold.

Reiselivets verktøykasse kan ta Norge til nye høyder

Krohn Devold trakk frem innovasjon og omstillingsevne som viktig, og skrøt av bransjen som har vist en fantastisk omstillingsvilje under pandemien.

— Det har vært en utrolig utvikling. Vi leverer i fremste rekke. Reiselivet har en verktøykasse som inneholder alt som er viktig for kommunene: Vi er en sysselsetter som kan redusere klimautslipp, utenforskap, skape bolyst og hindre fraflytting. Sammen kan vi styrke Norge som et attraktivt reisemål i fremtiden, avsluttet hun.

GOD TONE: Reiselivets Bransjedag 2021 var fylt av gode samtaler under og mellom sesjonene. Foto: NHO Reiseliv.

Se Reiselivets bransjedag i opptak på nett

Opptaket av Reiselivets bransjedag 2021 er tilgjengelig på nett for alle medlemmer i NHO Reiseliv. Gå til oversikten i arkivet og logg inn med ditt vanlige NHO-brukernavn og passord for å få tilgang. 

I NHO Reiselivs nettarkiv finner du også opptak av en rekke andre fagseminarer, konferanser og webinarer. Arkivet finner du her. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: