Reiselivssjefen som tør å tenke stort

Et portrett bilde av en dame ute, med snø som daler ned.

Merethe Sandum, reiselivssjef i Lillehammer. Foto: Asmund Hanslien

Reiselivssjefen i Lillehammer er ikke redd for å tenke stort og utradisjonelt når hun skal stake ut retningen for en av Norges mest populære reiselivsregioner.

I denne "reiselivslederen" skal vi bli bedre kjent med Merethe Sandum, som tok over rollen som reiselivssjef i Lillehammer for halvannet år siden. Merethe har store ambisjoner for Lillehammer og Gudbrandsdalen som viktige reiselivsdestinasjoner:

Foto: Privat

– Vi står overfor store utfordringer som krav til klima og miljøhensyn, endringer i markedet og ny teknologi som utfordrer. Vi må jobbe sammen på nye måter skal vi møte disse utfordringene og sikre utvikling og vekst. Jeg brenner for at vi skal tørre å tenke stort, utover det tradisjonelle reiselivet og finne nye strategiske samarbeidspartnere, sier Sandum, og legger til:

– Verktøykassa er lik enten vi skal få folk til å bosette seg, besøke oss eller etablere seg her. Å drive god reiselivsutvikling er å drive god stedsutvikling – og omvendt, fortsetter Sandum.

Reiselivet i regionen er en avgjørende driver for samfunnsutvikling i Lillehammer og Gudbrandsdalen:

– Ser vi på det store reiselivet, der også fritidsboligsektoren er med, så er over halvparten av næringslivet i denne regionen en del av reiselivet, sier reiselivssjefen.

Norges mest attraktive og tilgjengelige opplevelsesregion

Destinasjonsselskapet jobber i disse dager med en masterplan for reiseliv "Gudbrandsdalen 2030" – en plan som går ut på å gjøre destinasjon Lillehammer og Gudbrandsdalen, inkludert Sjusjøen, til et enda mer attraktivt og bærekraftig reisemål innen 2030.

– Målet er å være «Norges mest attraktive og tilgjengelig opplevelsesregion hele året». Skal vi nå disse målene er vi avhengig av samarbeid. Vi må klare å forene de gode kreftene i hele Gudbrandsdalen enda mer, sier Sandum.

Hvilket potensial har Lillehammer og Gudbrandsdalen som opplevelsesregion fremover? Hva må til for å få til en bærekraftig vekst?

– Potensialet er stort! Norge anses fortsatt som et trygt og attraktivt reisemål som stiller sterkt i konkurransen om gjester. I Lillehammer og Gudbrandsdalen kan vi tilby noe ingen andre kan; 12 måneder med ekte snø. Mange utenlandske turister ønsker ekte vinterlandskap og vinteropplevelser, og dette må vi utnytte mer. Det er mange steder i Europa hvor det nå er snøfattig, sier Sandum.

– Skal vi ta del i den nasjonale og internasjonale veksten må vi også videreutvikle oss. Vi må tenke nye investerbare forretningsmodeller. Framtidens løsninger springer ut av de bedriftene som er her, men vi må tenke nytt for å finne de nye grønne løsningene som verden trenger framover, fortsetter Visit-sjefen. Hun er klar på at en viktig forutsetning for utvikling og vekst er at vi tar godt vare på naturen og lokalbefolkningen:

– Jo bedre de lokale har det, desto mer tiltrekkende vil det være for framtidas turister, sier Sandum, og trekker frem bærekraftige reisemål og reisemål med mening og sosiale fellesskap som fremtidens reiselivstrender: — Lillehammer og Gudbrandsdalen er sammen med norsk reiseliv allerede koblet mot en rekke av disse trendene.

Destinasjonsutvikling og bærekraft er også tema for årets Snowballkonferanse 2.-3. mars. I år har Visit Lillehammer, en av arrangørene, tatt konferansen ett steg videre. Ambisjonen om å tenke stort og nytt har satt sitt preg på årets arrangement:

– I år blir vi en del av World Cup-arrangementet i Kvitfjell. Summit Kvitfjell, næringslivsuka på snø, er et spennende samarbeid som vi tror vil både begeistre og inspirere, samt skape nye møteplasser på tvers av næringer.

– Jeg gleder meg litt ekstra til å høre «Jakten på den grønne lykken» med blant eventyreren Aleksander Gamme og Alexander Read. Og så gleder jeg meg til å høre mer om Netflixsuksessen Troll, med regissør Roar Uthaug og produsenter Kristian Strand Sinkerud og Espen Horn i samtale med filmkommisjonær Hanne Larsen. De skal snakke om filmturisme.

– For ikke å snakke om de råe prestasjonene du kan følge på nært hold i tillegg til konferansen - noen av verdens beste kvinnelige alpinister. Hva kan de få til når de for første gang kaster seg ut i de krevende løypene på Kvitfjell? Det blir kult!

Sandum skal, sammen med NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, åpne Snowballkonferansen 2. mars på Kvitfjell. Les mer om Summit Kvitfjeøl og vinterkonferansen her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: