— Vi er ingenting uten våre medarbeidere

To blide jenter som står i en bar og mikser drinker

Heidi's Bier Bar. Foto: Rekom Norge

Det viktigste for Rekom er å ta godt vare på sine medarbeidere. Med internt utdanningsprogram, lederutdanning og jevnlige medarbeiderundersøkelser, lykkes utelivskonsernet med å skape en arbeidsplass der mange ser for seg en langsiktig karriere.

Vi har tatt en prat med Lill Magnerud, Head of People and Culture i Rekom Norge, om hvordan utelivskonsernet jobber for å skape en god og attraktiv arbeidsplass, der flest mulig ser for seg en fremtid. 

Lill Magnerud, Head of People and Culture i Rekom Norge. Foto: Rekom Norge

Det aller viktigste er menneskene  

Lill er ikke i tvil når vi spør om hva som er hennes og ledelsens viktigste oppgave:  

– Vi er ingen ting uten våre medarbeidere, derfor er det viktig å skape en trygg og spennende arbeidsplass der alle trives. Vi bruker mye ressurser på utdanning og videreutvikling, for at våre medarbeidere skal føle seg trygge i jobben, ha den kunnskapen de trenger, og ikke minst at de ser muligheter for vekst og videreutvikling. 

Vi er en “people business” derfor er god ledelse så viktig  

I Rekom må alle medarbeidere gjennom et internt utdanningsprogram der de får opplæring i adferds-kodeks og selskapets etiske retningslinjer, altså hvordan man skal opptre ovenfor gjestene og ovenfor kolleger. Rekom har et eget utdanningsløp for “front linere” (bartendere, garderobeansatte og servitører) og et “venue manager trainee”-løp for daglig ledere. Den 40 uker lange lederutdanningen avsluttes med en eksamen, og de som fullfører får studiepoeng. De drar også på Paratus, en tredagers utflukt der fokuset er personlig utvikling og teambuilding.  

– Vi er jo først og fremst en “people business”, og vi er veldig stolte av utdanningsprogrammet vårt, som bidrar til at våre medarbeidere opplever at dette er en ordentlig og meningsfull arbeidsplass. Her får man den kunnskapen man trenger for å utføre jobben sin på en god måte, og man får opplæring i det å lede mennesker, sier Lill.  

– I følge vår seneste ansattundersøkelse er det veldig mange av av våre medarbeidere som kan se for seg en framtid i bedriften. Det potensialet må vi ta vare på og videreutvikle, fortsetter Magnerud. 

Personalet er utdannet i konflikthåndtering

Mer om Rekom

Navn: Lill Magnerud

Tittel: Head of People and Culture i Rekom Norge.

Om bedriften: Rekom er nordens største utelivskonser, som eier og driver mer enn 200 barer og nattklubber i Danmark, Norge, Finland og Storbritannia. Rekom Norge driver blant annet Heidi’s Bier Bar, LaWo, ISM og LouLou.

– Trygghet kommer først i alt vi gjør. Våre medarbeidere er utdannet i konflikthåndtering og kan hjelpe gjestene å håndtere ubehagelige eller utrygge situasjoner, om de skulle oppstå, sier Magnerud.  

“We Care” er et av initiativene som selskapet har startet for å nettopp trygge utelivet. «We care» er implementert i alle de seks landene som Rekom er tilstede i, og «We care»-plakater henger rundt på alle Rekoms utesteder, med tydelige retningslinjer for hva gjestene kan gjøre hvis de føler seg utrygge. I tillegg har selskapet etablert et anonymt varslingssystem der medarbeidere kan varsle HR-avdelingen i selskapet dersom de opplever brudd på selskapets etiske retningslinjer.  

Nå som julebordsesongen står for tur, sørger Rekom for å ha flere vektere på jobb som skal passe på at både gjester og medarbeidere har det bra, og selskapet har spesielt stort fokus på tilfeller med seksuell trakassering:  

– Vi har nulltoleranse for seksuell trakassering, og det gjelder både medarbeidere og gjester. Skulle noen utsette andre for seksuell trakassering, vil vedkommende bli irettesatt og bortvist, sier Lill. 

En bransjeleder  

Rekom gjennomfører medarbeiderundersøkelser to ganger i året, som blant annet måler hvor meningsfylt hver enkelt medarbeiderene synes arbeidet sitt er:  

– Undersøkelsen viser at mange av våre medarbeiedere ser på jobben de gjør som meningsfull, og at de opplever å ha gode utviklingsmuligheter i selskapet, sier Lill.  

Hun viser til at en høy andel av de ansatte ser for seg en fremtid i selskapet:  

  • 23 prosent svarer at de ser for seg å jobbe i bedriften i 3-5 år 
  • 26 prosent svarer at de ser for seg å jobbe i bedriften i mer enn 5 år  

– Det er mange gode karrieremuligheter i selskapet. Mange av de som har begynt hos oss med lite eller ingen erfaring, har i løpet av kort tid utviklet seg til å bli gode ledere. Jeg er spesielt imponert over alle de unge som leder store team, og som er så profesjonelle i jobben de gjør, sier Lill og forteller om en ledergruppe som setter profesjonalitet høyt, og som jobber hardt for å “revolusjonere bransjen”:  

– Vi ønsker å være en bransjeleder når det gjelder profesjonalisering. Det er det vi streber etter hele tiden. Målet er å dra bransjen i riktig retning, avslutter hun.   

Verdien av rafting

TrollAktiv på Evje har blitt en så viktig bedrift for kommunen og lokalsamfunnet at ordføreren ikke vil tillatte utbygging av det planlagte kraftverket dersom det hindrer bedriften i å vokse.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: