Artikkelarkiv

Vis filtrering

52 resultater

Type artikkel
Velg område
52 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Beredskap

  Reiselivsbransjen er en viktig del av beredskapen i kriser. Her kan du lese mer om NHO Reiselivs arbeid tilknyttet beredskap og krisehåndtering.

 2. Innleie

  NHO Reiseliv er sterkt imot innstrammingene i innleieadgangen som Stortinget har vedtatt.

 3. Skattelegging privat konsum

  Regjeringen har foreslått nye særregler om skattelegging av privat konsum i selskap. NHO Reiseliv frykter at regjeringens nye skatteforslag vil ramme mange små- og mellomstore reiselivsbedrifter i distriktene på en svært uheldig måte.

 4. Reiseliv er eksport

  Reiselivet er en viktig eksportnæring, og er valgt ut som en av regjeringens viktigste eksportsatsinger. Det vil styrke Norge i form av flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte inntekter.

 5. Reiselivet skaper god kveldsøkonomi

  Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner som sliter med å holde på sine innbyggere. Reiseliv skaper attraktive kommuner som gjør at unge barnefamilier vil bo og jobbe i kommunen. Det skaper ringvirkninger som skole, barnehage og nærbutikker. Enhver bygd må ha god “kveldsøkonomi”. Ingen vil bo på et sted der det ikke skjer noe etter arbeidstid.

 6. Reiselivet er en viktig drivkraft i stedsutvikling

  Bærekraftig by- og stedsutvikling er en av de viktigste sakene på den politiske agendaen. Hvordan utvikle en bærekraftig by eller tettsted som er god å bo i og god å besøke også i fremtiden? Reiselivet er en viktig drivkraft i by- og stedsutvikling fordi det er vi som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende.

 7. Reiseliv gir stor helsegevinst

  Folkehelsen har blitt en stor samfunnsordning og må bedres hvis vi skal klare å få ned statens helseutgifter. Reiselivet er en del av løsningen fordi vi tilrettelegger for friluftsliv og fysisk aktivitet, og våre sosiale møteplasser er viktige for folks sosiale liv og psykiske helse.

 8. Reiselivet som inkluderings- og integreringsmotor

  Vi må redusere antallet som står utenfor arbeidslivet. Reiselivet er en del av løsningen fordi vi sysselsetter folk med ulike bakgrunner og kompetanse, og har plass til de som har falt utenfor eller som har hull i CV’en. Mange har sitt første møte med arbeidslivet på et hotell eller en restaurant.

 9. Reiselivet som jobbskaper

  Norge trenger flere nye arbeidsplasser. Reiseliv er en del av løsningen fordi vi skaper jobber i stort sett alle landets kommuner, og er en av de største jobbskaperne i Norge med 175 000 ansatte. Reiselivet skal vokse og vil trenge mange dyktige ansatte de neste årene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: