kvinne som gjør yoga ved vannet. Foto

Reiseliv gir stor helsegevinst

Folkehelsen har blitt en stor samfunnsutfordring og må bedres hvis vi skal klare å få ned statens helseutgifter. Reiselivet er en del av løsningen fordi vi tilrettelegger for friluftsliv og fysisk aktivitet, og våre sosiale møteplasser er viktige for folks sosiale liv og psykiske helse.

Reiselivet har løsningen på samfunnets utfordringer

Store samfunnsutfordringer som klima, helse og jobbskaping vil prege den politiske agendaen i lang tid.

Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse disse store samfunnsutfordringene.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: