Foto: Per Thrana.

Reiselivet skaper god kveldsøkonomi

Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner som sliter med å holde på sine innbyggere. Reiseliv skaper attraktive kommuner som gjør at unge barnefamilier vil bo og jobbe i kommunen. Det skaper ringvirkninger som skole, barnehage og nærbutikker. Enhver bygd må ha god “kveldsøkonomi”. Ingen vil bo på et sted der det ikke skjer noe etter arbeidstid.

Sjekk reiselivsnæringens bidrag i din kommune

Søk på din kommune og finn ut hvor mye reiselivet bidro med av skatteinntekter sammenlignet med andre næringer

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Les mer om hvordan reiselivet er en del av løsningen

Stedsutvikling og reiselivet som drivkraft

Bærekraftig by- og stedsutvikling er en av de viktigste sakene på den politiske agendaen.  Reiselivet er en viktig drivkraft i by- og stedsutvikling fordi det er vi som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende.

Reiseliv er eksport

Reiselivet er en viktig eksportnæring, og er valgt ut som en av regjeringens viktigste eksportsatsinger. Det vil styrke Norge i form av flere arbeidsplasser, større verdiskaping og økte inntekter.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: