NHO Reiselivs policy for bærekraftig forretningspraksis

NHO Reiseliv jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

NHO Reiseliv anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. Dette favner godt om våre verdier; Styrker næringslivet og Former fremtiden.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter NHO Reiseliv seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis.

Nedenfor kan du laste ned NHO Reiselivs policy for bærekraftig forretningspraksis, som gjør rede for NHO Reiselivs policy og prinsipper for bærekraftsarbeid, inkludert aktsomhetsvurderinger,  krav til egen virksomhet, leverandørkjeden og krav til forhold i leverandørkjeden. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bærekraftig reiseliv

Bærekraft er avgjørende for reiselivsnæringens langsiktige konkurranseevne. Medlemsbedriftene i NHO Reiseliv spiller en viktig rolle i å sikre bærekraften og ta vare på våre naturressurser.

NHO Reiselivs visjon og verdier

Styrker næringslivet. Former fremtiden. NHO Reiseliv deler den samme visjon og de samme verdiene med NHO-fellesskapet for øvrig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: