NHO Reiseliv

Innhold

Momsøkning svir: – Hadde det vært mulig for oss å legge på prisene, hadde vi gjort det for lenge siden

Nyhet, Overnatting, Camping, Politikk, Tall og fakta

Publisert

#005

– Heving av momsen er for oss en beskatning av inntekt som rammer oss direkte, sier Håkon Tolsby, daglig leder ved Stora Lee Camping i Østfold. Foto: Arnt N. Mehus/Stora Lee Camping

4 av 10 reiselivsbedrifter melder at regjeringens momsøkning på overnatting i stor grad har påvirket sommerens marginer.

Det kommer frem i NHOs økonomibarometer for 3. kvartal, som ble lansert tirsdag 2. oktober.

Regjeringen ga reiselivsnæringen momssjokk da den i statsbudsjettet for 2018 økte reiselivsmomsen fra 10 til 12 prosent. Hele reiselivet fryktet at momsøkningen ville få alvorlige konsekvenser for mange reiselivsbedrifter som sliter med svært små marginer. Snart ett år senere har NHO Reiseliv spurt sine medlemmer hvilke konsekvenser momsøkningen har fått 

• 38 prosent svarer at momsøkningen i stor grad har påvirket sommerens marginer

– Det var akkurat dette vi fryktet. For mange bedrifter er det umulig å lempe momsøkningen over på kunden gjennom økt pris, og hotellet må selv bære kostnaden. Det vil si at økningen går direkte på hotellets bunnlinje. At så mange svarer at det har påvirket sommerens marginer, er urovekkende, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Vanskeligere å drive

Store Lee Camping i Aremark i Østfold er en av mange bedrifter som er rammet av momsøkningen. Håkon Tolsby, daglig leder ved campingbedriften, fortviler:

– Hadde det vært mulig for oss å legge på prisene med to prosent, hadde vi gjort det for lenge siden, og tatt ut en større fortjeneste. I denne bransjen er vi mange små næringsdrivende med omsetning på overnatting på mellom tre og fire millioner. Vi skal leve av overskuddet. Heving av momsen er for oss en beskatning av inntekt som rammer oss direkte. Konsekvensen er at det blir vanskeligere å drive i en bransje med små marginer. Dette bremser utviklingen av reiselivsnæringen, sier Tolsby.

Frykter forverret driftsresultat

Barometeret viser en økning i andel reiselivsbedrifter som tror de vil få et dårligere driftsresultat de neste 6-12 månedene:

• I 1. kvartal 2018 svarte 16 prosent at de forventet et dårligere driftsresultat. Andelen har steget til 25 prosent i 3. kvartal 2018.

– Dette er en negativ utvikling som vi må ta på alvor. Nå som kronen er forventet å styrke seg, er det viktig at politikerne sørger for stabile rammebetingelser og holder de løftene de har gitt næringen. Det betyr at overnattingsmomsen ikke kan økes ytterligere, og at løftene om lettelse i formuesskatten må innfris, sier Krohn Devold.  

– Endring i kronekursen kan forventes å føre til omtrent den samme prosentvise endringen i etterspørselen etter norske hotelltjenester om lag et halvt år senere. Det betyr at én prosent sterkere krone gir én prosent mindre etterspørsel etter norske hotell, fortsetter Krohn Devold. 

Fortsatt optimisme i reiselivet

Undersøkelsen viser imidlertid at det fortsatt er optimisme blant norske reiselivsaktører:

• 91 % mener den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende
• 85 % mener markedsutsiktene er gode eller uendret, men her er det også en økning i antall bedrifter som ser negativt på markedsutsiktene (fra 10 prosent i 1. kvartal til 16 prosent i 3. kvartal)

Om lag 1300 bedrifter har svart på NHOs økonomibarometer for 3. kvartal, som kartlegger bedriftenes markedssituasjon- og utsikter. 150 reiselivsbedrifter har svart på undersøkelsen.

 Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: