Reiselivet har fortsatt store utfordringer, men er optimistisk for fremtiden

Publisert

Når det gjelder markedsutsikter så er optimismen størst blant NHO Reiselivs medlemmer sammenlignet med de andre landsforeningene i NHO.

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse viser at det er mange reiselivsbedrifter som fortsatt sliter. Samtidig er det stor fremtidsoptimisme å spore i reiselivet.

NHO Reiseliv ber om utsettelse av skatter og avgifter og strømhjelp

Disse innspillene har NHO Reiseliv sendt til myndighetene:

– Selv om samfunnet er åpnet opp igjen, og pilene peker oppover, er store deler av reiselivet enda ikke tilbake til normal drift. Mange vil bruke lang tid på å hente seg inn igjen - særlig etter den siste nedstengingen i vinter. Det er særlig reiselivsbedrifter som er avhengige av det utenlandske markedet som vil bruke lang tid på å få opp aktiviteten og inntjeningen igjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

  

– I tillegg til pandemien rammes bedriftene av skyhøye strømpriser, økende drivstoffpriser og råvarepriser. Vi har eksempler på hoteller som har høyere strømutgifter enn det de har i omsetning. Nå må disse bedriftene få hjelp til å håndtere de økte strømkostnadene, og så er det viktig at de får noen gode inntjeningsmåneder før de må betale tilbake utsatte skatter og avgifter, sier Krohn Devold. 

 

Ferske tall fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse

 

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse, som er gjennomført 1. - 15. mars med 411 reiselivsrespondenter, viser følgende:  

 

1 av 4 reiselivsbedrifter vurderer markedssituasjonen som dårlig. Samme antall vurderer den som god, mens nær halvparten vurderer den som tilfredsstillende. NHO-snittet ligger på 12 prosent som melder om dårlig markedssituasjon.

56 prosent melder om lavere omsetning enn normalt de siste 4 ukene. Det er en bedring fra forrige undersøkelse i begynnelsen av februar (da meterkravet fortsatt var gjeldene), da 8 av 10 meldte om lavere omsetning. Til sammenligning ligger NHO-snittet på 34 prosent som har redusert omsetning.

 

Se NHO Reiselivs oppdaterte situasjonsanalyse for flere funn fra undersøkelsen.

 

Størst optimisme i reiseliv  

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv.

Når det gjelder markedsutsikter så er optimismen størst blant NHO Reiselivs medlemmer sammenlignet med de andre landsforeningene i NHO. På spørsmål om hvordan din bedrift vurderer markedsutsiktene de neste 6 månedene svarer de følgende:  

·        54 prosent tror på en bedring/økning, 31 prosent svarer uendret mens 13 prosent tror de neste månedene blir verre/nedgang 

 

– Det er gledelig å se at mange er optimistisk med tanke på de neste månedene, inkludert sommeren som er høysesong for store deler av reiselivet. Selv om vi er bekymret for

hvilke konsekvenser krigen i Ukraina vil få for reiselivet fremover må vi huske på at norsk reiseliv har stort sett ikke hatt utenlandske gjester de siste to årene. Nordmenn står for 70 prosent av markedet, og det har vist seg å være en stor styrke i kriser som pandemien, sier Krohn Devold.  

 

– Det norske markedet er en stor styrke  

– Det vil være en styrke også i situasjoner med krig og uro. Selv om noen vil miste deler av kundegrunnlaget sitt – det er for eksempel sannsynlig at utenlandske turister fra markeder som USA og Asia vil være restriktive med å reise til Europa og Norge på grunn av krigen i Ukraina, vil mange klare seg godt fordi de får beholde størstedelen av markedet sitt som er oss nordmenn, avslutter Krohn Devold.

Sommeren ser lovende ut for norsk reiseliv

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse juni 2024

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: