Høringssvar fra NHO Reiseliv vedr. NOU 2018:4 om ny havne- og farvannslov

Brevet ble sendt til Samferdselsdepartementet 15.06.18 og inneholder følgende:

Samferdselsdepartementet har sendt NOU om ny havne og farvannslov på høring med frist 15. juni for høringssvar.

NHO Reiseliv støtter utvalgets flertall som foreslår å fjerne mottaksplikten i ny havne- og farvannslov. Vi ønsker å gi noen kommentarer særlig knyttet til cruiseanløp og kommunenes ønske om å regulere dette.

Etter utvalgets forslag skal kommunene kunne regulere skipsanløp i havn når det er nødvendig for å redusere eller unngå lokal luftforurensning utover tålegrensene. Ser man noen år fremover i tid er det godt mulig at skip har fått muligheter til å benytte landstrøm og at man har bedre motorer og drivstoff som reduserer forurensing til luft og vann.

NHO Reiseliv mener derfor at begrepet «tålegrense» må ha en sterk posisjon i tiden som kommer hos besluttende myndigheter. NHO Reiseliv støtter arbeidet med å skape lovhjemmel og derav full råderett til å sette et tak på antall passasjerer fra cruise-skip som er i tråd med kommunenes tålegrense, som tar de rette miljø hensyn til sjø og luft, og til balanse mellom de som bor og de som besøker en kommune.

NHO Reiseliv mener det er viktig med god balanse i reiselivet mellom de gjester som bor på en destinasjon, og de som besøker den. Det er derfor et kommunalt politisk ansvar å finne denne balansen, i godt samarbeid med lokalt næringsliv.

NHO Reiseliv har oppfordret alle kommuner med høyt besøkstall fra cruise-skip til selv å sette fornuftige tak for ønsket besøk. Det er viktig at Norge har et lovverk som gjør en slik lokal regulering mulig. En fjerning av mottaksplikten vil bidra til dette.


Se også:

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: