Myndigheter og næringsliv sammen mot matsvinn

Publisert

Regjeringen og matbransjen har inngått en intensjonavtale om å redusere matsvinn. Dette er en historisk avtale som skal styrke samarbeidet.

NHO-fellesskapet var godt representert da avtalen ble signeret på Matsentralen i Oslo. NHO signerte sammen med NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv og Sjømat Norge.

– Intensjonsavtalen som ble signert i dag er en milepæl. Matbransjen er stolte over å ha satt matsvinn på dagsorden i Norge og denne avtalen vil bidra til å sikre økt innsats fra alle parter, sier Gaute Lenvik, konstituert Adm. dir i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett AS.

ForMat leder an

Avtalen må sees i sammenheng med arbeidet i ForMat-prosjektet. Det eies av blant annet NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv. ForMat har de siste årene jobbet med å kartlegge matsvinn og igangsette tiltak. Nå blir flere med. Intensjonsavtalen skal bidra til nye samarbeid.

– Vi kaster altfor mye mat i Norge. Det er en stor sløsing av edle produkter. Vi sparer både lommeboka og miljøet om vi klarer å redusere matsvinnet. Dette er ikke bare et ansvar for den enkelte forbruker, men også for bonden, leverandørene og butikkene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har lenge vært viktige støttespillere til ForMat-prosjektet. Det nye nå er at også flere departement blir med på dette arbeidet og at samarbeidet blir mer formalisert.

– Det går med mye ressurser for å produsere mat. For eksempel går det med 15 000 liter vann til å produsere ett kilo oksekjøtt og 175 liter vann til å produsere en kopp kaffe. Det hjelper heller ikke at matavfallet blir til biogass, for det er ti ganger mer klimaeffektivt å hindre at matavfall oppstår enn å lage energi av avfallet, Tine Sundtoft.

Disse signerte:

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Klima- og miljøverndepartementet
Landbruk- og matdepartementet
NHO Mat og Drikke
NHO Reiseliv
NHO
Sjømat Norge
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Dagligvareleverandørenes forening
Daglivarehandelens Miljøforum
Norges Fiskarlag
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Virke

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: