Mindre matsvinn

NHO Reiseliv har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030. Og vi arbeider målrettet for å nå målet.

Siste nytt om Matsvinn:

 1. Anbefaler ikke en matkastelov

  Matsvinnutvalget foreslår ikke en egen matkastelov, men foreslår istedenfor at bedrifter av en viss størrelse skal foreta en aktsomhetsvurdering av sitt matsvinn og rapportere om dette.

Reduksjon av matsvinn i Norge med 50 % innen 2030

Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Dette skal matbransjen gjøre

 • Kartlegge omfang og sammensetning av matsvinn innenfor den del av matsektoren de representerer og rapportere på dette hvert år.
 • Avgi hovedrapportering for årene 2020, 2025 og 2030.
 • Søke samarbeid i verdikjeden og også utføre egne tiltak som bidrar til å nå målene i avtalen.
 • Iverksette tiltak som kan bidra til at forbrukerne kaster mindre mat.
 • I samarbeid med myndighetene utvikle et enkelt system som stimulerer til og synliggjør best mulig ressursutnyttelse av mat som har blitt matsvinn.
 • Bidra til donasjon av overskuddsmat til veldedige organisasjoner/matsentraler.
 • Oppfordre aktører innenfor den del av matsektoren de representerer til å delta i arbeidet med å rapportere og redusere matsvinn.

Dette skal myndighetene gjøre

 • Utvikle et system for å ta imot rapportering fra bransjen.
 • Sammenstille nasjonal statistikk, rapportering til EU og kartlegge matsvinnet i forbrukerleddet.
 • Sammenstille hovedrapporteringene som belyser utviklingen i matsvinnet i Norge for 2020, 2025 og 2030. Disse rapportene skal være offentlig tilgjengelige og synliggjøre besparelser på et overordnet bransjenivå ved å redusere matsvinn.
 • Bidra til å påvirke forbrukerne til å kaste mindre mat i samsvar med bransjeavtalens formål.
 • Bidra til å tilrettelegge for donasjon av mat i samarbeid med matbransjen.
 • Oppfordre virksomheter i offentlig sektor til å delta i arbeidet med å rapportere og redusere matsvinn. 

Norge har forpliktet seg til å følge opp FNs bærekraftmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. En samlet norsk matbransje slutter opp om samme reduksjonsmål.

Reduksjonsmålet på 50 prosent innen 2030 konkretiseres ned i to  delmål om 15 prosent reduksjon innen 2020 og 30 prosent reduksjon innen 2025. Klima- og miljødepartementet har koordineringsansvaret for arbeidet.


– Avgjørende at hele verdikjeden er med

Mange reiselivsbedrifter og leverandører har allerede tatt grep mot matsvinn i egne rekker. I tillegg er et stort antall aktører med i «Kutt Matsvinn 2020». Prosjektet som har som mål å få serveringsbransjen til å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

Innkjøpsdirektør Morten Karlsen i NHO Reiseliv er klar på at alle kan gjøre mer for å kutte matsvinn. Han ønsker derfor samarbeidsavtalen mellom myndigheter og matbransjen varmt velkommen.

– Vi nordmenn kaster 217.000 tonn mat hvert år, og det kan vi ikke være bekjent av. Det er helt naturlig at serveringsbransjen tar sin del av ansvaret for å redusere matsvinnet ytterligere. Hele verdikjeden for mat er med på den nye avtalen, og det er avgjørende for å nå målet, sier Karlsen.


12 organisasjoner, fem departementer

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra matbransjen undertegnet Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sjømat Norge og Virke.

 

NHO Reiseliv støtter Matvett.no 

32 bedrifter betaler i dag et frivillig vederlag til Matvett. Nå gjør selskapet og NHO Reiseliv et fremstøt for å flere serveringsbedrifter med på kampen mot matsvinn. Det skjer gjennom NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, som er en innkjøpsorganisasjon med 2200 medlemsbedrifter fra reiselivet og 500 medlemsbedrifter fra andre næringer. Innkjøpskjeden besluttet nylig å støtte Matvett med 200.000 kroner i 2017 og 100.000 hvert år de neste tre årene, i alt 500.000 kroner frem mot 2019.

– Vi støtter Matvett.no for å vise at vi går foran i denne viktige kampen. Alt for mye mat havner i søpla. Derfor rekrutterer vi sentrale aktører innenfor hotell, kantine, restaurant og grossister til Matvett.no.Morten Karlsen, Innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Se også:

#matsvinnTwitterInstagram
nhoreiseliv.no/matsvinn

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Portrettbilde av en smilende mann i dressjakke og skjorte. Foto
Et portrettbilde av en smilende kvinne i blå skjorte med logo "NHO REISELIV INNSJØPSJEDEN" på. Foto

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: