Høringssvar til førerkortforskriften om førerrett for snøscooter

NHO Reiselivs høringssvar til foreslåtte endringer i førerkortforskriften om førerett for snøscooter for personer uten fast bopel i Norge

Vi takker for muligheten til å komme med svar på forslaget om endring i førerkortforskriften for å tillate førerkortinnehavere bosatt i annet land å ta førerkort klasse S.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge med over 3 100 medlemsbedrifter. Vi er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som er den største interesseorganisasjonen i Norge, og vi arbeider for å sikre våre medlemmer arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at man legger best mulig til rette for økt lønnsomhet og sunn vekst for våre medlemmer.

Våre medlemmer som driver alpinanlegg eller guider turister på snøskuter har etterlyst en mulighet for ansatte bosatt i andre land enn Norge til å kunne ta førerkort i klasse S. De foreslåtte endringene virker rimelige og forenklende for disse bedriftene.

Forslaget setter gode krav for opplæring, testing og kontroll. Da de det gjelder ofte er ansatt for korte sesonger, derfor er det viktig for at den foreslåtte endringen skal være nyttig at både opplæring og vedtak kan fattes innen rimelig tid når alle forutsetninger er på plass.

Vi vil takke for at departementet og direktoratet har hørt deres behov, arbeidet hurtig og kommet med et svært konstruktivt forslag til løsning.

Vi har ingen ytterligere merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen NHO Reiseliv

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: