NHO Reiseliv er imot etablering av sjødeponi i Førdefjorden

Brev fra NHO Reiseliv til kommunal- og regionaldepartementet 26. november 2014 v/ statsråd Jan Tore Sanner. Kopi av brevet sendt til: Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Brevets innhold

NHO Reiseliv viser til saken om etablering av sjødeponi i Førdefjorden som nylig er sent over til statsråd Jan Tore Sanner. NHO Reiseliv vil anmode regjeringen om å avslå reguleringsplanen for gruvevirksomhet med utslipp i Førdefjorden.

NHO Reiselivs viktigste synspunkter:

  • Vi er bekymret over konsekvensene opprettelsen av sjødeponi for norsk gruvedrift kan ha for norsk reiseliv og natur.
  • Vi anmoder regjeringen om å avslå reguleringsplanen for gruvevirksomhet med utslipp i Førdefjorden.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiselivet i Norge, og representerer over 2700 medlemmer. Våre medlemmer er innen overnatting, servering, kultur, idrett, destinasjonsselskap, bilutleie og opplevelsesbedrifter. Alle våre medlemmer er knyttet til reiseliv i Norge, og har som mål å få flere internasjonalt reisende til Norge, samt få nordmenn til å reise i Norge fremfor å feriere i utlandet. Dette gjør reiselivet til en viktig valutanæring for Norge, og med et betydelig potensiale for økte valutainntekter, ikke minst i en fremtid med fallende oljepriser og fallende investeringer på norsk sokkel.

NHO Reiseliv er bekymret over konsekvensene opprettelsen av sjødeponi for norsk gruvedrift kan ha for reiselivet og vil derfor fremheve viktigheten av en kunnskapsbasert forvaltning. Vi viser til Miljødirektoratets brev sendt Klima- og miljødepartementet 4. november 2014, hvor direktoratet vurderer det dit hen at de miljøfaglige hensynene tilsier at reguleringsplanen ikke godkjennes. NHO Reiseliv støtter direktoratets anbefaling. NHO Reiseliv vil og trekke frem Havforskningsinstituttets konklusjon om at det planlagte fjorddeponiet ikke representerer en bærekraftig bruk av fjorden.

Kyst-Norge med fjordene er en sentral del av merkevaren Norge. Ren og stille natur er et av kjennetegnene med Norge og hvor det kommer besøkende fra hele verden for å oppleve. Gruvedrift og dumping av avfall i Førdefjorden bryter med dette bildet.

Flere av NHO Reiselivs medlemmer uttrykker bekymring for opprettelsen av sjødeponi i Førdefjorden og frykter at dette vil ødelegge deres næringsgrunnlag. Internasjonale markeder er følsomme for miljørelaterte problemstillinger.

Med vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: