Reiselivet må involveres i utformingen av fellesgodefinansiering

Brev til Næringsdepartementet om fellesgodefinansiering og eventuell pilotprosjekt med turistskatt.

Vedlagte brev ble sendt til Næringsdepartementet 22. november 2021  fra NHO Reiseliv, NHO Artktis og NHO Nordland. NHO Reiseliv og de andre partene hadde deretter møte med NFD for å trekke frem utfordingene som næringene ser med et evt. politpoisjekt og har siden da hatt kontinuerlig dialog og flere møter med NFD om denne saken .


Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: