Turistskatt

NHO Reiseliv mener det finnes mange løsninger for fellesgodefinansiering som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv enn turistskatt. Turistskatt vil være en særskatt på den reisende, som vil bidra til å fordyre det norske reiselivsproduktet.

Norsk reiseliv ligger i kostnadstoppen i Europa. Bærekraftig reiseliv stadig mer aktuelt. Den globale turismen vil vokse med 50 prosent fra 2017 til 2030. Det byr på enorme muligheter for norsk reiseliv, som er i ferd med å ta en stadig større del av den internasjonale turistveksten. Det innebærer imidlertid også et ansvar, og en forpliktelse til å ta vare på natur og miljø. NHO Reiseliv mener det finnes mange løsninger som er bedre egnet for å skape et bærekraftig reiseliv enn turistskatt. 


Konkurranseulempe i et internasjonalt marked

Norsk reiseliv konkurrerer i et internasjonalt marked, og alle tiltak som fører til økt pris, gir Norge en konkurranseulempe. Etter at den norske kronen begynte å svekke seg i 2014, har vi sett en klar vekst i utenlandsmarkedet. Det viser at reiselivsnæringen er svært prisfølsom, særlig når det gjelder utenlandsmarkedet. En turistskatt drar i motsatt retning.


Allerede tyngre skattet enn andre land

Merverdiavgiften på overnatting, transport og kultur har det siste årene økt fra først 8 til 10 prosent i 2016 og så videre til 12 % i 2018.  I tillegg ble flyseteavgiften innført 1. juli 2016.  Dette, sammen med en rekke andre skatter og merverdiavgifter, gjør at Norge i dag er tyngre skattet enn våre nordiske konkurrenter. Ingen av de andre nordiske landene har turistskatt. Å innføre en turistskatt vil øke konkurranseulempen til Norge ytterligere, spesielt ovenfor de nordiske landene.


Kommunens ansvar å sikre infrastruktur

Reiselivsbedriftene betaler allerede for infrastruktur, som for eksempel 4G, offentlige toaletter og veiforbindelser, gjennom dagens skatter. At kommunene sikrer infrastruktur tilbake er en primæroppgave. Konkrete tjenester som WC kan også betales av turistene selv.

Økt turisme vil gi økte inntekter til det offentlige gjennom bedriftenes skatter og avgifter. Det vil også gi økt skatt fra de ansatte som jobber i næringen. Det er offentlige myndigheters oppgave å prioritere bruken av disse midlene for å sikre videre utvikling av destinasjoner og fellestiltak. Innføring av turistskatt kan i verste fall frita myndigheter lokalt og sentralt for sine tilretteleggingsoppgaver.


Dyrt å administrere

Om turistskatt

En turistskatt er en avgift som skal bidra til å finansiere fellesgodene i reiselivet. Et fellesgode kan ikke gjøres eksklusivt for den som betaler for det. Eksempel på fellesgoder er offentlige toaletter, skiløyper og merkede stier.

Turistskatt er et bestemt beløp eller en prosentandel som legges på som en ekstrakostnad på overnatting, eventuelt også andre reiselivstjenester.

NHO Reiseliv frykter at det å opprette en ny skatt fort kan bli dyrere å inndrive og administrere, enn det det eventuelt kan bidra til å dekke. Det er derfor langt viktigere med effektivitet rundt de midlene som allerede kreves inn, og at bedriftene får beholde mer av egne inntekter selv. Turistskatt kan føre til at andre offentlige midler som overføres til reiselivsnæringen blir redusert, med begrunnelse om at de blir overflødige da næringen allerede har egne midler.


Hvem skal inndrive skatten?

Et annen utfordring er hvem som skal pålegges å inndrive en turistskatt.  Frisøren og dagligvarehandelen har inntjening på turistene på samme måte som hoteller og restauranter. I mange land som har en form for turistskatt, er det kun hotellene som er inndriver. Det vil være en konkurranseulempe for de bedriftene som blir pålagt en turistskatt.

 Utfordringene og løsningene NHO Reiseliv peker på:

  • Tilrettelegging av stier med stor ferdsel: NHO Reiseliv vil sikre allemannsretten og at det å gå på en sti og bevege seg i natur skal være gratis. Det finnes flere måter å finansiere stier som har stor ferdsel som må steinsettes for å hindre erosjon. Man kan allerede i dag søke på lokale og nasjonale spillemidler til stiarbeid. I tillegg bidrar en rekke private stiftelser bla. Gjensidige stiftelsen, Sparebankstiftelsen og Olav Thon med midler til stiutvikling, skilting og informasjon. Samarbeid med frivillige friluftsorganisasjoner som viktige bidragsytere i dette arbeidet må styrkes, ikke svekkes. NHO Reiseliv foreslår også at potten til Nasjonale turstier økes betraktelig.
  • Bygging og drift av toaletter og søppelhåndtering: Offentlige toaletter og renovasjon er en kommunal oppgave, men disse kan finansieres gjennom brukerfinansiering. Vi mener at kommuneoverføringene fra staten i større grad må dimensjoneres basert på hvor store besøkstall kommunene har. Norge er blitt en turistdestinasjon for hele verden, dette må også reflekteres i nasjonale budsjetter.
  • Parkeringsplasser: Kommunene må ta et reguleringsansvar og tilrettelegge for nok P-plasser. Lokale sentra kan gjerne forskånes fra bil- og busstrafikk ved at kommuner, i samarbeid med grunneiere bygger større P-plasser utenfor byer og tettsteder og der de besøkende må gå inn. (Beboer-parkering er innført med hell mange steder slik at lokale beholder tilgang).
  • Sikkerhet: Midler til beredskap gjennom for eksempel Røde Kors må opprettholdes. Midler til politi må i større grad dimensjoneres etter besøkstall (ref. Hemsedal/Trysil).
  • Informasjon/markedsføring for å spre trafikken: Norge har fortsatt god plass til flere turister, men de kan med fordel spres bedre. Her spiller Innovasjon Norge en viktig rolle ved at de markedsfører både andre destinasjoner og andre årstider som har ledig kapasitet.

 

Se også:

Lurer du på noe? Spør oss gjerne

#turistskatt Twitter Instagram
nhoreiseliv.no/turistskatt 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: