Brev om konsekvenser av ekstremværet Hans og forsikringsmarkedet for reiselivet

Naturskadepoolen inkluderer ikke kompensasjon for avbestillinger. Dette etterlater bedrifter som må håndtere inntektstap som følge av ekstremværet, sårbar i en slik krise.

Se også:

NHO Reiseliv har tidligere løftet frem om det er rimelig å behandle bedrifter som lider tap som følge av fysiske skader forårsaket av naturkatastrofer, annerledes enn de som må håndtere tapt omsetning på grunn av flomstengte veier og myndigheters veisperring.

Veldgte brev ble sendt Næringsdepartementet 18. oktober 2023, og gjør rede for  frustrasjoner som NHO Reiselivs medlemmer har meldt om, knyttet til treffsikkerheten og utbetalingen av eksisterende forsikringsordninger i etterkant av "Hans".

Brevet inneholder reiselivsbedriftenes svar NHO Reiselivs medlemsundersøkelse knttet til konsekvensene av Hans, samt NHO Reiselivs oppfordring til myndighetene om å nøye vurdere denne problemstillingen og finne en løsning som kan gi nødvendig støtte til de som er hardest rammet.

Beredskap

Reiselivsbransjen er en viktig del av beredskapen i kriser. Her kan du lese mer om NHO Reiselivs arbeid tilknyttet beredskap og krisehåndtering.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: